Den søde Nikkelaj

Se, god Dag, her kommer jeg
For at præsentere
Jer den gamle Nicolaj,
Ung er jeg ej mere.
Jeg har prøvet Kærligheden,
Jeg har levet, - aa!
Jeg har røvet Hjertefreden
Fra saa mange Smaa.
Jo, De kan tro, jeg har været en farlig Don=Smang, en ren Løve i mine unge Dage. Den skønne Nicolaj fra Adelgade, ham Hjerteknuseren med de krøllede Lokker og den yndige Pomade Haaret! Og saasnart Pigerne saae mig paa Gaden, saa hed det:
Der gaar den søde Nicolaj
Nic-nac Nicolaj,
Han skal vist ud og smække sig,
Nic-nac-Nicolaj.

Da jeg først i Lære kom
Hos en Urtekræmmer,
Blev der straks en Hejdelom
Af de Pigestemmer.
Og da jeg blev Svend, saa rendte
De som rent besat,
Hele Adelgade kendte
Alle Pigers Skat.
Ja, for det var mig! Butiken var hele Dagen propfuld af Piger, som jeg maatte kille under Hagen og sige Dikkedik, lille Jomfru! Og der var En, som hver Dag kom 15 Gange for at købe for 2 Øre Sæbe, og dog var hun lige griset. Men ellers var jeg saa rædsom dydig, og der var kun En, som hele Tiden var saa kælen, men tilsidst blev hun vred og sa'e til mig: "Er du en Mand, Nikolaj?" - "Ja, det tror jeg nok jeg er," sa'e jeg, men saa sae hun:
Nej, hør min gode Nicolaj, - nic- nac osv.,
Der er slet inte Slag i dig, - nic - nac osv.,
For ellers kyssede du mig, - nic - nac osv.,
Du skal sgu ej genere dig, - nic - nac osv.

Ja, jeg gik forlænge om
Før jeg mig bestemte,
Jeg var dydig, jeg var from,
Pigerne mig glemte.
Da jeg friede til en Pige,
Sa'e hun: "Nicolaj,
Nu er det for sent at sige
Sligt; gaa væk med dig!"
Og saa havde jeg tilsidst nær slet ikke faaet nogen Kone. For Pigerne grinte af mig, og kaldte mig for "Sød Suppe" og den gamle "Stakitpiller", og saadan noget. Endelig fik jeg da en Enke, forresten et grimt Spektakel, men hun er ogsaa misfornøjet med mig. Hun siger hvert Øjeblik:
Men Gud bevares Nicolaj - nic - nac osv.,
Det er den bare Ynk med dig, - nic - nac osv.,
Du er saa tvær og gammel, hej - nic - nac osv.,
Naar bare jeg var a' med dig, - nic - nac osv.,