Elsk mig lidt og elsk mig dygtig

Elsk mig lidt og elsk mig dygtig,
Thi jeg trænger jo dertil,
Naar Du ei vil være flygtig
Jeg i Alt Dig føie vil;
Thi jeg har en sød og lille
Stue, hvor vi bygge ville,
Elsk mig lidt og elsk mig dygtig.

Elsk mig lidt og elsk mig dygtig,
Du min elskte Skrædersvend,
Naar Du ei vil være flygtig
Vil jeg tage Dig til Ven.
Du er let, Du intet veier,
Du skal faae Alt hvad jeg eier.
Elsk mig lidt og elsk mig dygtig.

Elsk mig lidt og elsk mig dygtig,
Du maa stadigt passe paa,
naar Du blot vil være kløgtig,
Faae vi det nok til at gaae.
Min Credit er ikke ilde,
Din er dog vel ei for lille,
Elsk mig lidt og elsk mig dygtig.

Elsk mig lidt og elsk mig dygtig.
Du skal hvert Minut faae Lov
At faae Kys, jeg er ei flygtig,
Vil kun ha' til Huusbehov;
Du skal have Lov at ligge
Paa mit Slot, faae Spise, Drikke,
Elsk mig lidt og elsk mig dygtig.