Høit fra Toppen nu Blodflaget vaier

Høit fra Toppen nu Blodflaget vaier,
Fjendens Flaade stolt nærmer sig der,
Nu klart omborde - Død eller Seier,
Thi Danmark Kampens Løsen er.
O Fædreland din skjønne Sommer,
Sødt tryller Erindringer frem,
Min Pige kalder - o, jeg kommer
: Til mit Hjem, mit elskte Hjem.:,:

Lynet blinker og Tordnen gjenlyder,
Kuglen hviner, - op, Brødre at staae, -
Glatte Lag! en Nat frembryder,
I Røg indhyllet alt vi staae.
O Fædreland etc.

Tordnen tier og Dannebrog bølger
Stolt fra Toppen - vi seired! Hurra!
Fjenden flyer, ham Døden følger,
Med Jubel stævne vi herfra.
O Fædreland etc.