De glade
Københavneres
nyeste Honnørmarsch

Saa slap du da fra Vintrens Savn,
Du gamle glade København,
Vandet frøs i Hanerne,
Og Samaritanerne
Fo'red os med Mælkebrød,
Og et Tørklæd' Smørrebrød,
Og vi sov i Frelsens Hær,
Der var Varmestuer der.
Tratera ta-bum trala,
Tratera ta-bum trala,
Nu gaar den atter bra'
Med nyt Humør, Hurra.

Ved Siden af Bespisningen
Der havde vi jo Isningen,
Skibene var frosset fast,
Saa at deres Planker brast.
Thermometret sank og faldt,
Kullet steg - det var sgu galt,
Og hver Aften - en - to - tre -
Fyldtes Gaderne med Sne.
Tratera ta-bum trala,
Tratera ta-bum trala!
De stakkels Vognmænd sad
Og bad om mere Mad.

Paa Kongens Nytorv var der Fest,
Der overfor den gamle Hest,
Jøsses, sikken Ildebrand!
Og saa manglede de Vand.
Tro mig, det var ikke Grin,
Salomonsens fine Vin
Var der nok a', men vi veed,
Den ku' vi ej sprøjte med.
Tratera ta-bum trala,
Tratera ta-bum trala,
Med Ilden fik de Bugt,
Og deres Tørst blev slukt.

Ja, thi Prinsessen kom herhen,
Hun trøstede de brave Mænd,
Tyve Flasker Kognak, - ah,
Det ku' Folkene nok ha'!
Glad Hurra de skraalede,
Mens de frydfuldt straalede,
Og i Salen Skælmene
Skinned li'som Hjælmene,
Tratera ta-bum trala,
Tratera ta-bum trala,
Prinsessen ynder de,
Det er der Mening i.

Dog Ilden den blev værre, ha,
Det var Prinsessens Skyld, ak ja,
Hendes Øjne stak paa Stand
Alle Hjerterne i Brand,
Da de Kongelige kom
Brændte Alting rundten om,
Kongen og Prins Valdemar
Saae jo straks, hvis Skylden var.
Tratera ta-bum trala,
Tratera ta-bum trala,
Jo, der var rigt'nok Fut,
Men Ilden fik dog Slut.

Saa tured vi til Karneval
Og Maskerade - den var gal,
For vi brugte Pengene,
Saa vi selv blev trængende.
Ja, og "Magdalene" trak
Rest af Mønten - mange Tak!
Til Auktion vi knap kan naa
For lidt afbrændt Vin at faa,
Tratera ta-bum trala,
Tratera ta-bum trala,
Vi fik ej rigtig Gavn
Af "Kejs'rens København."

Dog vi gaar glade paa igen,
For vi er med til Liv og Spænd,
Vi er med ved Dag og Nat,
Vi er med til Lejeskat,
Dampsporvognen kommer nok,
Og vi rumler glad i Flok
Ud igen i Skovens Hal,
Der er Liv og Dans og Knald.
Tratera ta-bum trala,
Tratera ta-bum trala!
Hurra vor Fødestavn,
Du glade København!