Udi Kampen de Riddersmænd drage

Udi Kampen de Riddersmænd drage,
Dennem følge vel tusinde Mand,
Ak, hvor Mange mon komme tilbage
Til sin Mø og sit Fædreneland.
Kor:
Dagene svinde,
Timerne rinde,
Lykke, din Traad vil vi spinde.

Og den Pigelil længes saa saare,
Og den Hustru er sorgfuld i Sind
Mens de sømme, en Længselens Taare
Triller ned ad den blussende Kind.
Kor:
Dagene svinde,
Timerne rinde,
Lykke, din Traad vil vi spinde.

Skal da aldrig vi gensees mere,
Dækker Sneen din ensomme Grav,
Da vi ydmyg vor Sorrig vil bære,
Herren tog, hvad han naadig os gav.
Kor:
Dagene svinde,
Timerne rinde,
Lykke, din Traad vil vi spinde.