Den glade Sanger

Nu gryer det mod Vaaren!
Det svulmer i mit Bryst -
Du skønne Foraarsmorgen
Til Liv du vækker Lyst -
O kom, jeg vil dig favne
Med Glædessmil om Mund -
Jeg længes - jeg længes -
I dybe Hjertegrund
Min Sang - min Sang søger Havne.

Ja, om vi kunde synge!
Og faa de Toner frem,
Da samledes i Klynge
Godtfolk - i Hus og Hjem
Da var der Fryd og Gammen
I mangt et vrantent Sind,
Med Sangen - med Sangen -
Da lukkes Glæden ind -
Syng kun - syng kun allesammen.

Jeg elsker Bondens Agre!
Jeg elsker Bonden selv -
Jeg elsker Blomster fagre,
Som gror paa Mark og Skæl,
Jeg elsker Lærkens Trille
Og Sangeren i Sky,
For Glæden - for Glæden -
Som Sol i Morgengry -
Nyt Liv udspringer fra Kilde.

Som Dug i Morgensolen
Kan skinne klart som Guld,
Soldaten lød Parolen
I Marschen over Muld,
Paa Heden Oksen spændes
For Harve, Plov og Vogn
Og Sangen - og Sangen -
Den lyder i hvert Sogn,
Syng med - syng med - Lyset tændes.