En væmmelig Schofelist

Har I aldrig seet en væm'lig Schofelist?
Hio, hip, hip, hip, ohei,
Vil I vide hvordan han seer ud? javist!
Hio, hip, hip, hip ohei,
Han gaaer med pjaltet Frakke og beskitte Flipper paa,
Hans Vest den staaer hos Onkel og hans Skjorte ligesaa,
Og paa hans Støvler mangler der kun Overlær.
Og saa gaaer han med Huller paa begge sine Knæer,
Hio, hip, hip, bemærk kun Jer:
At gjennem Buxelaarene man seer de bare Knæer.

Har I aldrig set en væm'lig Schofelist?
Hio, hip, hip, hip, ohei,
Vil I vide hvad han ta'er sig for? javist!
Hio, hip, hip, hip ohei,
Han lever kun af Brændeviin og af at spille Kort.
Han streifer om paa Bulerne, og dovner Dagen bort,
Han nøi's ei med en Pæ'l, nei, Fyren han er flot!
Han siger: "Ak, Hr. Vært, vil De ei skjænke mig en Pot!"
Hio, hip, hip, hip, bemærk Jer blot:
Han siger! "Aa, Hr. Vært, vil De ei skjænke mig en Pot?"

Har I aldrig kjendt en væm'lig Schofelist?
Hio, hip, hip, hip, ohei,
Vil I vide fra hvem han nedstammer? javist!
Hio, hip, hip, hip, ohei,
Hans Moder solgte Pølser og bo'de i hvide Hjort,
Hans Fader drak og svirede og spilled Alting bort,
Hans Næringsvei var Skraldemand, han gjorde intet Ondt,
Han passede sin Kjæfert og sin egen Dont.
Hio hiv, hip, hip, bemark kun det:
Han passede sin Kjæfert og sin egen Dont.

Har I aldrig hørt Tale om en væm'lig Schofelist?
Hio, hip, hip, hip, ohei,
Vil I vide hvordan at han ender tilsidst?
Hio, hip, hip, hip ohei,
Han fægter sig igjennem saalænge det kan gaae,
Indtil sit Opholdssted han paa Gaarden søge maae,
Ved Drik af Brændeviin han udslukker Livets Gnist,
Og saa blev Verden fri for denne Schofelist,
Hio hip, hip, hip, bemærk kun det:
Og saa blev Verden fri for denne Schofelist.