Jeg er din, - fioliolej,
Du er min, - fioliolej,

Min søde fortryllende Dukke,
Hvor længe skal jeg gaa og sukke?
Kom dog snart for at kvæge mit Hjerte,
Thi maaske kan du lindre min Smerte.
:,: Jeg er din, - fioliolej,
Du er min - fioliolej,
Og til Døden saa elsker jeg dig, fioliolej, :,:

Jeg ser jo din smægtende Læbe,
At vinde dit Ja, vil jeg stræbe,
Naar vi atter i Skoven henvanker,
Vil vi mødes med elskende Tanker.
:,: Jeg er din, - fioliolej,
Du er min - fioliolej,
Og til Døden saa elsker jeg dig, fioliolej. :,:

Naar Fuglen ved Aften sig dølger,
Mens Kornet paa Markerne bølger,
Naar Solen sig skjuler for Øjet,
Da i Skoven jeg venter fornøjet.
:,: Jeg er din, - fioliolej,
Du er min - fioliolej,
Og til Døden saa elsker jeg dig, fioliolej. :,:

Kom, Yngling, naar Fuldmaanen stiger,
Og aaben er Drømmenes Riger,
Jeg et glødende Kys vil dig sende,
Og vor Lykke skal aldrig faa Ende.
:,: Jeg er din, - fioliolej,
Du er min - fioliolej,
Og til Døden saa elsker jeg dig, fioliolej. :,:

I Græsset er blødt, skal du vide,
Der ligger jeg glad ved din Side,
Og to elskende Hjerter vil mødes,
Thi ved Kjærlighed Livet forsødes.
:,: Jeg er din, - fioliolej,
Du er min - fioliolej,
Og til Døden saa elsker jeg dig, fioliolej. :,:

Kom ene, og husk, du maa ikke
I Teltene gaa, thi de Blikke,
Som de Piger dig der kunde sende,
Vilde maaske vor Kjærlighed ende.
:,: Jeg er din, - fioliolej,
Du er min - fioliolej,
Og til Døden saa elsker jeg dig, fioliolej. :,: