Lille Fugl, nu er Du fløiet!

Lille Fugl, nu er Du fløjet!
Bladløs Rosenbusken staar,
Ak, forgæves speider Øiet,
Ei Du kommer mer iaar!
Sydens Sol saa varm nu blinker
I Cypressens dunkle Blad,
:,: Lille Fugl, den did Dig vinker,
Og Du synger for den glad. :,:

Her er koldt i vore Lunde,
Søen ruller vild mod Strand;
Ja, min Sangfugl, gid jeg kunde
Følge Dig til fremmed Land.
Dog, snart Foraarsblomsten kommer
Her igjen i kolde Nord,
:,: Og en mild og varm Skærsommer
Klæder den i broget Flor. :,:

Naar fra Søen mildt det lufter
Over Sjølunds grønne Vang,
Naar paa Engen Høet dufter,
Kom tilbage med din Sang!
Lad i Rosen mig da finde
Dig, min lille Sangerven!
:,: Syng for mig, thi ingensinde
Kan jeg glemme Dig igjen. :,: