Digter Rasmus Taa i Aabenraa

 

1.
Mit Navn er Rasmus Taa,
Og Poesi, og Poesi
Jeg skrev, da Aabenraa
Jeg boede i, jeg boede i.
/: Tralla la la la la la la la. :/

 

2.
Den Gade var min Kval,
/: Thi digted jeg, :/
Min Muse der total
/: Den svigted mig. /:
Tralla osv.

 

3.
Ja tænk, naar jeg skrev Vers
/: Til Barnedaab, :/
Saa var der et Commers
/: Og Gaderaab. :/
Tralla osv.

 

4.
Til Roes jeg for en Smed
/: Skrev Poesi :/
Som Trankudsk var han med
/: I sidste Krig. :/
Tralla osv.

 

5.
Paa første Vers en Nat
/: Først prøved' jeg; :/
Men Nabokonens Kat
/: Den øved' sig: :/
Mjau!
Mjau! Mjau! osv.

 

6.
Skrev jeg ved Morgengry
/: Med raske Sving, :/
Skreg Drengene i Sky:
Aa Thingeling! aa Thingeling!
Thingeling for Massa Thing osv.

 

7.
Mit Digt blev aldrig endt,
/: Jeg har det her :/
Og gjør det nu bekjendt
/: For hver især. :/
Tralla osv.

 

8.
(læser op)
Dit Blod for Danmark flød
/: For Fjendens Staal; :/
Men op fra Gaden lød:
/: Aa her æ Aal! :/
Tralla osv.

 

9.
Du kjendte Fjendens Leir
/: Og Stillinger. :/
Skal I ha lev'nes Reier!
/: Aa Hvillinger! :/
Tralla osv.

 

10.
Du kæmped' for Din Mø
/: Og slog tilgavns. :/
Kom kjøb Rødspætter rø'!
/: Af Frederikshavns! :/
Tralla osv.

 

11.
Fuld af Begeistrings Ild,
/: Du svang dit Sværd. :/
Skal I ha' holsteens Sild!
/: Aa Rædiger! :/
Tralle osv.

 

12.
Som Trankudsk var Du stor,
/: Du kjørte frem, :/
Af Frygt der var ei Spor.
/: Sengehalem! :/
Tralla osv.

 

13.
Og modig holdt Du Stand
/: Mod Skytterne. :/
Kom ned nu alle Mand
/: Med Bøtterne, :/ (skralder)
Tralla osv.

 

14.

Her Digtet gik istaa,
/: Da Skralden klang, :/
Farvel nu Aabenraa,
/: Farvel jeg sang. /:
Tralla osv.