Odense Universitetsbibliotek.

        

Alfabetisk fortegnelse over visetitler.

 

Afskedsbrydekampen

OUB-321a

Alexander d. Tredjes skrækkelige Undergang

OUB-557

Alfred og Alvilda

OUB-247a og OUB-402a

Amagerpigen, der var forlovet med en Gardist

OUB-15a

Amanda og Hermann

OUB-5b, OUB-39b og OUB-113b

Amerikansk Humbug

OUB-561

Andreas Hofers Død

OUB-268b

Ane Andersdatter, der dræbte 3 Børn

OUB-122

Ane Malkepige blev Præstefrue

OUB-573a

Anna Marie, søde Pige!

OUB-27a

Annette og Peter Christian

OUB-537a

Arbejdsmandens Vise

OUB-504a

Arie

OUB-365b og OUB-382b

Artilleristen er en Gut

OUB-559b

Attentatet i Læderstræde

OUB-143

Axel og skøn Inger

OUB-50a

Bal i Haven

OUB-336a

Barnemordersken M. Winters Dom

OUB-158

Barnemorderskens Sang

OUB-464a

Barnets Død

OUB-574c

Beskedne Ønsker

OUB-290c, OUB-407b og OUB-610b

Blinkervise

OUB-554a

Blomster=Pigen(s Sang)

OUB-203b, OUB-336b, OUB-455b og OUB-488b

Boerne

OUB-457a

Boretyven

ENy-150a

Borgervæbningens Ophævelse

OUB-104

Brig "Thekla"s Undergang

OUB-167

Brummevise

VB-26a

Bum!!

OUB-334a

Børneslagteriet i Elbagade

OUB-160

Børstevise

OUB-9a

Baadsmand Oles Peter

OUB-460b

Carl og Emma

OUB-523

Certosaherrer

OUB-290a

Christine og Jægeren

ENy-10a

D. K. H. Kronprinsens og Kronprinsessens Sølvbryllup

OUB-363

Dagmar ta'r det med knusende Ro

OUB-22b

Daisy Bell efter Brylluppet

OUB-137a

Daisy Bell! eller Cyklistens Frieri!

OUB-487a

Damen, der skød paa Doktoren

OUB-151

Damen, der skød paa Doktoren i Læderstræde

OUB-293

Dampskibet "Londons" totale Undergang

OUB-539

Dampskibet "Prins Carl"

OUB-381

Danmark

OUB-629b

Danmark, mit Fædreland!

VB-265b

Danmarks stærkeste Mand, Carl Jensens ulykkelige Død

OUB-485

Danmarks Ven, de Franskes Keiser

OUB-405

Dansk Krigssang for vore Jenser

OUB-422a

Dansk Udvandrersang

OUB-111b

De begede Matroser

OUB-350

De Danskes Seier ved Dybbøl

OUB-425

De dyre Tider

OUB-486a

De fire Guldringe

OUB-596a

De glade Københavneres nyeste Honnørmarsch

OUB-505a

De glade Pigers Liv paa Alleenberg

OUB-206a

De mærkelige sammenvoxede Tvillinger

OUB-482

De maa vente, Kære, De maa vente!

OUB-250a

De norske Lodser

OUB-47a

De nye Bybude

OUB-345

De nye Velocipeder

OUB-299a

De svenske og norske Studenter i Kjøbenhavn

OUB-11a

De sønderjydske Piger

OUB-141b

De to Drosler

OUB-267b og OUB-554b

De to Ligrøvere eller Et skrækkeligt Øieblik

OUB-289

De to Menneskeædere

OUB-524

De tre Lodser

OUB-260

De tre Søstre eller Dansens Magt

OUB-268a

De unge Elskende

OUB-555b

De 4 Borgere

OUB-419

De 50 forførte unge Piger i København

OUB-153

Dejlige Danmark

OUB-23a

Den blinde Mands Sang

OUB-102a

Den blodige Duel i Dyrehaven

OUB-497a

Den borgerlige Tollerist

OUB-103a

Den bortfløjne Fugl

OUB-194b

Den danske Invalid, Johan Koefod

OUB-373

Den danske Pige i Amerika

Le-170b

Den danske Sømand

OUB-17b

Den er af Kragelund!

OUB-371a

Den er forholdsvis temmelig go'

OUB-249a

Den faldne Kvinde

OUB-128a

Den fattige Jomfru paa Kvisten

OUB-165a

Den fattige Piges Kærlighed til den rige Karl

OUB-480b

Den fattige Spillemands sørgelige Levnetsløb

OUB-481

Den fattige Sypiges Sang

OUB-44b

Den forliste Matros's Piges Klagesang

OUB-56b

Den frie Sanger

ENy-147b

Den frie Sanger

OUB-577b

Den fyrgterlige Politihistorie fra Aarhuus

OUB-154

Den første Kjærlighed

OUB-515a

Den gamle Metusalem

OUB-172

Den gamle Soldat fra Krigen

OUB-495a

Den gamle Sømand

OUB-13b

Den gerrige Mands Død

OUB-479

Den glade Sanger

OUB-537b

Den glade Væbningsmand

OUB-294a

Den græsselige Morderske

OUB-148

Den guldgule Chineser

OUB-450

Den humane Madmoder, Bagermadamen

OUB-155

Den Italienske Piges Sang

ENy-246b, OUB-5a, OUB-39a og OUB-113a

Den lille Fiskerpige

OUB-194a og OUB-499a

Den lille Ole med Paraplyen

ENy-10b

Den lille Piges Sang

OUB-473b

Den lykkelige Modeboutik, og den yndige Dukke i Vimmelskaftet

OUB-34a

Den lystige Krabat

OUB-163a og OUB-235a

Den lystige Skraldemand

OUB-209

Den nøgne Mand i Aagade

OUB-409

Den raske Gut

OUB-163b

Den rige Frier og Dandserinderne

OUB-385b

Den rige og den fattige Beiler

OUB-244b

Den russiske Bonde Og Prindsesse Dagmar

OUB-493a

Den sidste Rose

OUB-246b og OUB-574b

Den sidste Viol

ENy-182b

Den skrækkelige Ulykke i Hardley

OUB-449

Den skrækkelige Ulykke paa Volden

OUB-540

Den slesvigske Gjæst

OUB-264a

Den stærke Værtshusholder

OUB-141a

Den søde Nikkelaj

OUB-337b

Den Sømand er saa lidet estimeret

Ærboe-6b

Den sønderjydske Piges Klage

OUB-29b og OUB-496b

Den tro Pige, der reddede sin Kæreste, Sømanden

ENy-140b

Den unge Herr Petersen

PS-57a

Den unge Sømands haarde Skæbne

OUB-595

Den utro Pige

OUB-248a

Den utro Ven

OUB-547b

Der blæste en Storm udi Kattegat

OUB-82a

Der er et yndigt Land

ENy-136d

Der er Ingenting saa dejligt som en Maaneskinstur

OUB-548b

Der er Slag i Frikadillen!

OUB-342a

Der er saa stille i vor Gaard

ENy-38a

Der, hvor Genfersøen krummer sig i Bugt

ENy-69b og OUB-480a

Der laa en Baad ved Stranden

OUB-50b

Der vanker en Yngling ved Ladegaardens Aa, O Gine, min deilige Mø!

VB-268a

Der var ensomt og trist paa min fattige Kvist

OUB-603b

Dersom jeg vandt i Lotteriet!

OUB-510

Det afskyelige Mord i Badstrup

OUB-144

Det er første Regiments det femte Compagni

OUB-599

Det er opdaget....Frøken Møller er et fuldstændigt Mandfolk

OUB-367

Det gruelige Mord, der er begaaet af Ole Sørensen

OUB-179 og OUB-386

Det kan vi inte ha'!

OUB-407a

Det moderne Kjøbenhavn

OUB-117b

Det nye Politi og Tjenestepigernes Torvekurve

OUB-43

Det skrækkelige Mord paa Skovfoged Thomsen

OUB-448

Det ulykkelige dobbelte Selvmord

OUB-145

Det var en Lørdag Aften

OUB, 137b, OUB-380b og OUB-401b

Digter Rasmus Taa i Aabenraa

VB-44

Digteren Rasmus Taa

OUB-95

Ding ding dingeling

OUB-129 og OUB-398

Ditlumdeja, eller den rødhaarede Ane

OUB-488a

Dommen er falden! Nr. 8...om Restauratøren, Jordentreprenøren, Jordemoderen m. Fl.

OUB-139

Drej om ad lille Kongensgade

OUB-169b og OUB-267a

Drejeren, der sprang ud fra Rundetaarn

OUB-258

Dreyfus Børns Klagesang

OUB-22a

Dronning Louise

OUB-508

Du lille Fugl paa Lindekvist

OUB-26b og OUB-101b

Dyr Kærlighed paa Frederiksberg

OUB-73

Dyrskue=Sang

OUB-401a

Dødsdommen

OUB-377

Ellevte Regiment ved Oversø

OUB-437

Elsk mig lidt og elsk mig dygtigt

OUB-371b

Elsket og forladt!

OUB-612b

Elskte Moder, vredes ikke

OUB-586b

En Abolitionist

OUB-11b

En Abolitionist

OUB-103b

En Aften paa Tivoli

OUB-251b

En Aftenseilads i Kjøbenhavns Gader

OUB-343a

En blid og yndig Aftenstund

OUB-14b

En Blyhat

OUB-171b

En Dame med Overskæg

OUB-375a

En dansk Piges sørgelige Skæbne

OUB-98

En dansk Sømand

OUB-532

En gammel Soldatervise

OUB-495b

En Garibaldi=Qvinde

OUB-520a

En kjøbenhavns Dames Erindringer

OUB-99

En Krone her, en Krone der

OUB-216a

En Moder

OUB-131b og OUB-320b

En Moder

OUB-246c

En ny Vise

OUB-177a

En Restauratør og en Jordemoder

OUB-621

En Sangerindes Frieri

OUB-132

En Sextour i Kjæden

OUB-526

En smuk Vise

PS-106

En Spøg over Dyrehaven

OUB-21a

En Spaavise

OUB-375b

En Stejer til mig

OUB-254a

En Sømands ulykkelige Skæbne

OUB-214b og OUB-518b

En Sømandsbrud har Bølgen kjær

OUB-15b

En Tour paa Stigen

OUB-307

En Vartous-Kones Erindringer

OUB-118

En væmmelig Schofelist

OUB-586a

Er der Sand paa Trappen

OUB-456a

Erik Lønholt

OUB-628

Erik Lønholts Dom

OUB-626

Eriksens Begravelse

OUB-498

Erindrer De, det var i Kongenshave

OUB-34b

Et Bondebryllup

VB-18a

Et Kjøbenhavner=Bryllup

OUB-183

Et venligt Blik, et kærligt Ord

OUB-610a

Faderen, der dræbte sig selv

OUB-156

Fa'er, kan det gaae i Længden?

OUB-572

Farvel, du Hus, hvor min Fader bor

OUB-116b og OUB-464b

Farvel, lille Grethe

OUB-67b og OUB-248b

Farvel, lille Grethe!

ENy-198b

Farvel til Danmark

OUB-18b, OUB-330b og OUB-433b

Farvel til Voldene

OUB-164

Fatter Nagels Vise

VB-81a

Feltmarsch for unge Skarpskytter

ENy-136a og OUB-88a

Ferd'nand Ludvigsen Skjorte

OUB-115a

Filipsen forvar Dig, ellers Seistrup ta'r Dig

OUB-320a

Fingals Vise

OUB-457b

Fiskeren og ung Karen

OUB-549b

Flyttedags-Vise

OUB-235b

Flyv op

OUB-299b

For første Gang

OUB-332b

Forlorne Maver

OUB-85 og OUB-445

Fra Fædreland med Haab og Lyst

OUB-33b

Fra London til Dover

OUB-204b og OUB-254b

Frederik den Syvendes Bisættelse

OUB-489a

Frelsens Hær

OUB-378

Fremad!

OUB-414b

Frieren og Pigen

OUB-606a

Fru Schwartz-Nielsens sørgelige Svømmetur

OUB-12

Frøken Anna Hude

OUB-4 og OUB-157

Fuglen sit Øje lukker

OUB-136b

Fyrbøderen paa "Thingvalla"

OUB-466

Fyrsten og Slaven

OUB-504b

Fædrelandssang

Ærboe-1b

Fægtningen ved Mysunde

OUB-94

Følger af forbuden Kjærlighed

OUB-546

Gaberbejse

VB-117a

Gardens lille Tambour

OUB-598

Gemytlig Høstvise

OUB-218b

General Malbrochs Krigs=Bedrifter og Død

ENy-189

"Georg Stage"

OUB-48

Glædelig Fastelavn

OUB-604b

Glædelig Juul!

OUB-134a

God Dag, I lysegrønne Trær

OUB-41b og OUB-269b

Gravrøveren, eller: Den levende begravede Brud

OUB-219a

Grevinde Schimmelmanns uforskyldte Indespærring

OUB-147

Groscanon og Rataplan

OUB-520b

Grosserer Gamél og Studenten

OUB-19

Grossereren og Studenten

OUB-60

Grovsmedens Vise

OUB-359a og OUB-456b

Grundlovssang

OUB-553a

Grønne Kranse

ENy-69c

Guds Himmel var saa mørk og graa

OUB-349a

Guldbryllupsfesten

OUB-276

Guldgraverens Farvel

OUB-435b

Guldkuren

OUB-295a

Gutter ombord!

OUB-460a

Gutterne derhjemme

OUB-490b

Gaa i Landemærket hen og slaa ihjel

OUB-490a

Gaardmanden og hans Kone, som reiste til Marked

VB-115

Hagbard og skøn Signe

OUB-64

Hallelujapigerne

OUB-114a og OUB-337a

Hallelujapigerne i Frelsens Hær

OUB-376a

Hans og Inger

OUB-69

Hans og Kirsten

OUB-222a

Har De seet disse Bybudde-Qvinder

OUB-121a

Heidudeli aa Heidudeli!

OUB-111a

Hernede fra Slien

OUB-23b

Herr Madsens forbryderiske Kjærlighed til ukonfirmerede Børn

OUB-130a

Herre Jemini, Madam!

OUB-68a

Heste=Tyv

OUB-272

Hilsen fra Galathea

ENy-147a

Hjalmar og Hulda

ENy-232

Hjalmars Længsel efter Hulda

ENy-198a

Hjem til Danmark

OUB-348b

Hold mig i Haanden

OUB-204a

Hr. Adam og Frøken Eva

OUB-229b og OUB-334b

Huldas Klagesang ved Hjalmars Lig

OUB-41a og OUB-269a

Hulidia - ha ha!

OUB-205b og OUB-494b

Hurra for Fastelavn!

OUB-604a

Hurra for mig, hurra for dig, skal vi atter til Orlogs gaa!

OUB-24a

Hurra for Tolleriet!

OUB-13a

Huset paa Værnedamsvejen

OUB-191

Hvad er Soldaten uden Mad og en høihælet Snaps?

OUB-56a

Hvad jeg elsker

OUB-290b og OUB-551b

Hvad jeg nu'nte tror, han gør, For han har aldrig gjort det før

OUB-613a

Hvad Manden paa Frelserens Taarn kan se

OUB-314a

Hvad mon Peter vil?

ENy-151b og OUB-298b

Hvad Per Søvren saae i København

OUB-528a

Hvad Skomagerdrengen saae paa Sporvognen

OUB-452

Hvis jeg var Keiser iaften!

OUB-431b

Hvordan det senere gik Mathias

OUB-551a

Hvorledes Fanny kom til Balletten!

OUB-3a

Hvorledes Jomfru Hansen kjørte i Drosche

OUB-241

Hvorlunde man hittede paa Uhret

OUB-202

Hvormeget Ondt lider ei en Fiskermand

OUB-343b

Høit fra Toppen nu Blodflaget vaier

OUB-493b

Hør, du glade Sømand

OUB-47b

Hør, Ellen, hør, i Fald du vil

OUB-1a og OUB-54a

Hør, stop nu lidt, Schmidt

OUB-44a

Høstvise for 1868

OUB-218a

I Ballonen!

OUB-585

I Barndommens Dage

ENy-183b, OUB-83b, OUB-215b, OUB-376b, OUB-573b og OUB-596b

I Dalen ved Haabet der blomstrer en Mø

OUB-514b

I Danmark, er jeg født

OUB-553b

I det bare Sengehalm!

OUB-329a

I Faaborg paa Lasarettet

Ærboe-22b

I Høsten

OUB-475b

I lille Regnegade, En Stjerne prægtig skinner

OUB-190a

Inspektøren og "Pleiemoer" paa Stolpegaard

OUB-131a

Ja, du er den første, jeg Haanden har givet

ENy-140a

Jeg bor i Nr. 17

OUB-550a

Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne

ENy-151a

Jeg elsker min Mand!

OUB-127a

Jeg er din, - fioliolej, Du er min, - fioliolej

OUB-6a

Jeg er gift med Helene

ENy-246a

Jeg har faaet en lille Ven!

OUB-246a

Jeg spørger dig ikke

VB-81b og VB-117b

Jeg stod i Lethraborgs skønne Have

OUB-123b, OUB-285b og OUB-361b

Jeg var en ung Sømand, fra Dower jeg kom

OUB-24b

Jeg var en ung Sømand paa neppe sytten Aar

OUB-7a, OUB-338a og OUB-339a

Jens Jensen, der var bleven pepitagal

OUB-78a

Jens med Suleposen!

OUB-52a

Jens Vejmand

DIV-14a

Jens's Afsked fra sin Pige

OUB-89b

Jomfru Storm og hendes ulykkelige Tilbeder

OUB-53

Jomfru Sørensens Kjærlighedshistorie

OUB-543

Jordskjævet i Kjøbenhavn

OUB-112

Julevise 1862 med Skaalvers

OUB-8

Jægerhytten er mit Hjem

OUB-82b

Kaffeforfalskningen

OUB-444

Kampen ved Dybbøl

OUB-424

Kaperkudskene og Jernbanen

OUB-478a

Karen Spids og hendes Ferdinand

OUB-287a

Karen Stine Larsen af Borup

OUB-379

Kattetyv og Kattemorder

OUB-173

Kaveline og hendes søde Ven

OUB-349a

Kinesernes Tingelingeling

OUB-354a

Kjedelflikkervise

OUB-115b og OUB-342b

Kjæmpekvinden

OUB-245

Kjærlighed og Troskab

PS-43a

Kjærlighedens Difinition

OUB-30b

Kjøbenhavn er deilig

OUB-264b

Kjøbenhavn ved Nat

OUB-171a

Klagesang om dem som maa lide Nød

OUB-271

Kokkepigens Eventyr

OUB-600

Konen, der i Løverdags den 2den Marts blev myrdet i sin Stue paa Nørrebro

OUB-259

Konen, der meldte sin Mand for Øvrigheden

OUB-119

Kong Christian d. 9des Thronbestigelse

OUB-507

Kongen af Portugals Besøg i Kjøbenhavn

OUB-455a

Kongen og Præsten

OUB-469

Kontorbud Meyers Mord

OUB-462

Kort Proces med Tydsken

OUB-422b

Krambamboli

PS-43b

Krigen i Kinesien

OUB-355a

Krigen mellem Boerne og Englænderne

OUB-601a

Krigen 1864

OUB-414a

Krigs-Vise og Beretning. 1861

OUB-184

Kvindernes Kamp og Hævn over Tyrkerne

OUB-185

Kvistkammertyve i Borgergade

OUB-243

Kære Minder

OUB-206b, OUB-287b og OUB-295b

Kære Moder, hvorfor sover du?

ENy-182a

Kærlighedsvise om den forladte Elskers ulykkelige Kærlighed

OUB-549a

Kätchen hun stak a'!

OUB-181

La, da, di, da!

OUB-186

La' os blot bli'e fri for den!

OUB-228a

Landsoldaten ved "48"

OUB-514a

Langt fra mit Hjem i Savoyens skønne Dale

OUB-402

Leiren ved Hald

OUB-89a

Lieutenant Ancker

OUB-458

Lille Egern sad

VB-26b

Lille Fugl, nu er Du fløiet!

OUB-70b, OUB-292b og OUB-294b

Lille Karen

DIV-14b, OUB-216b, OUB-355b og OUB-605b

Lille Karen, der blev knappet af

OUB-136a

Lille Pige, forvar dig

OUB-229a

Lille Sangfugl

OUB-49c, OUB-250b og OUB-601b

Ludvig og Lise

OUB-207a

Lønholt er kommen!

OUB-629a

Lønholt flygtet fra Arresten!

OUB-630

Lønholt stak a' med de 19,800

OUB-232

Lørdagstyven

OUB-396

Makkedulle

OUB-228b

Makketut=Visen

OUB-559a

Malersvenden

OUB-370

Malles Kæreste

OUB-77a og OUB-372a

Manden, der i et Øiebliks muntre Lune sprang ud fra Rundetaarn

OUB-78b

Manden i Kjøkkenet

OUB-606b

Manden i Pakkassen i Aagade paa Nørrebro

OUB-306

Manden med Nathuen

OUB-385a

Margarine=Vise

OUB-517a

Maren Kokkepiges Eventyr

OUB-138

Maren Svipdatter, der kom til Kjøbenhavn og lærte Adskilligt

OUB-14a

Maria, græd ej mer for mig

OUB-102b, OUB-517b og OUB-528b

Marseillasen

OUB-213a

Matrosen, der gik iland hos en Justitsraad

OUB-340a

Matrosen og Mette i Aftenstjernen

OUB-360b

Matrosens=Afskeds Opsang

OUB-314b

Matrosens Eventyr i Gothersgade

OUB-161b

Matrosens Hændelser

OUB-7b, OUB-338b og OUB-339b

Matrosens Kjæreste

OUB-340b

Matrosens Rejse=Eventyr

OUB-18a

Med begge Hænderne i Lommen

OUB-123a

Med Haaret ned ad Nakken

Le-153a

Med Skibet "Oceanea" vi ud fra England gik

OUB-214a og OUB-518a

Med Skæget ned i Skuffen

OUB-611a

Mens Lampen spreder sit hvide Skin

OUB-49b

Mester sad saa glad

OUB-608b

Mester sad saa glad, Drak en Snaps, den Rad!

OUB-215a

Mette og de 3 Gaardmandssønner

OUB-116a

Midsommervisen

OUB-408b

Min Anna hun er væk!

OUB-281b, OUB-502b og OUB-579b

Min Fader var en Bondemand

PS-57b

Min lille Vraa blandt Bjerge

OUB-1b, OUB-54b og OUB-547c

Min Pige derhjemme

OUB-31b

Min trofaste Veninde

OUB-128b

Mine Herrer! Skaf mig en Kone!

OUB-609

Minutet

OUB-478b

Mit kære Skib

Ærboe-6a

Mit Livs Sol

OUB-203a

Modermorderen Arthur Jørgensen

OUB-461

Modersmaalet

ENy-136c

Mo'er Svendsen

OUB-346

Morderen Anders Sællænders Henrettelse

OUB-189

Morderen Ole Sørensens Frigivelse

OUB-467

Mordet paa Kontorbud Meyer

OUB-170 og OUB-465

Morten Ravns Vægterliv

OUB-352

Mursvendens Luftspring i Pilestræde

OUB-25a

Mytteri og Mord

OUB-566

Møllersvenden han var Barnets Fa'er!

OUB-223a

Napoleon er fanget!

OUB-404

Nia, nia, nulalla

VB-262

Niels Husmand

OUB-83a

Nora Ebbesen

OUB-615

Norsk Folkesang

OUB-58b

Nr. 2...om Restauratøren og Jordemoderen m. Fl.

OUB-622

Nr. 3...om Jordentreprenøren, Restauratøren, Jordemoderen m. Fl.

OUB-623

Nr. 4...om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-624

Nr. 5...om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-625

Nr. 6...om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-140

Nu kommer Lønholt!

OUB-627

Nu ligger jeg paa Rheden og skal fare!

OUB-161a

Nu skal Du faae din varme Mad!

VB-265a

Nu skal vi jo brændes!

OUB-182

Ny Fædrelandssang

OUB-426

Ny Skopudservise

OUB-303b

Nyboder

OUB-602b

Nyboder holder jeg af!

OUB-33a

Nytaar 1860

OUB-174a

Nytaar 1862 med Et Vers for Landsoldaten

OUB-176a

Nytaarsbøn til Gud

OUB-176b

Nytaars=Vise

OUB-318

Naar Lampen spreder sit matte Skin

OUB-487c

Naar Linden grønnes

OUB-574a

Naar Solen ganger til Hvile

OUB-249b

O, du min Heinrich! eller Soldatens trofaste Hønseben

OUB-359b

O! min Charles

OUB-3b

Og det var den unge Hr. Peder selv

OUB-9b, OUB-27b og OUB-284b

Ole, som gaaer i Byen for Pigerne

OUB-383

Om Bagermadamen

OUB-74

Om det store Slag ved Dybbøl

OUB-536

Om hundred Aar er Alting glemt!

OUB-207b

Op i Gyngen!

OUB-612a

Optøierne i Kjøbenhavn

OUB-468

Overfaldet paa Østergade

OUB-364

Pepita de Oliva

OUB-475a

Per Spillemand snapped Fiolen fra Væg

OUB-473a

Peter Graa

OUB-431a

Peter Kristian

OUB-580b

Peter og Line

ENy-278b

Peter Schütt

VB-285a

Pige=Forføreren i København

OUB-72

Pigen som Sømand

OUB-120

Pigerne i vor By

OUB-296a

Pigernes Skræk

OUB-166

Pjaltenborgs Brand

OUB-476

Plejefa'r

OUB-26a

Prindsesse Alexandras Afreise til England

OUB-491b

Prindsesse Alexandras Formæling

OUB-491a

Pudse=Peter

OUB-162

Pudsepeter i Kridtpiben

OUB-298a

Pudse=Peters Død

OUB-562

Pudsepeters Optagelse i "Frelsens Hær"

OUB-70a

Pudse=Peter's Selv=Biografi

OUB-389

Paa den Galej skal jeg dog aldrig mer

OUB-169a

Paa Forpost

OUB-301b

Paa Livets Bane, hvor jeg dig venter

OUB-165b

Rasmus Taa paa Landet

OUB-80

Rekrutten

PS-79a

Restauratøren og Jordemoderen

OUB-328

Rundt paa Gulvet!

OUB-49a

Ruslands Kejser er død

OUB-503

Sang for Danske

ENy-136b

Sangerinden, der blev Grevinde

OUB-395

Sangerinden Lotte Sjokkelund

OUB-225a

Sangerinden og Kræmmerdrengen

OUB-28

Sangerinden og Studenten

OUB-533

Sangerinden Stine Gaasebens Eventyr

OUB-330a

Sangerindens Kjærligheds=Historie

OUB-152

Se Peter Kressian Jensen er mit Navn

OUB-6b

Seiladsen

OUB-391

Sergeanten, der blev skudt

OUB-369

Sidse Madsen fra Kasino og Skorstensfejeren

OUB-547a

Sidse Madsens Vise

OUB-548a

Sidste Farvel til min Elskede

OUB-244a

Sju! eller Ingen "Gaber-Beise"

OUB-101a

Skal De vælte Mandens Øl!

OUB-608a

Skal Verden forgaa den 12te August?

OUB-556

Skamlingsbanken

ENy-183a

Skandalen paa Nørrebro

OUB-159

Skarpretteren

OUB-192

Skarpretteren og hans Forhold under Anders Sjællænders Henrettelse

OUB-86

Skarpretterens Bekjendelser

OUB-362

Skipperens Kone

OUB-329b

Skomagerdrengen paa Maskerade

OUB-471a

Skomagermester Flik og hans Læredreng Peter Strik

OUB-210 og OUB-560

Skomagersvenden

OUB-300

Skopudsere

OUB-303a

Skorstensfejeren August

OUB-581a

Skræderen i Hummergade og Vilhelmine

OUB-542

Skræderen i Krigsret

OUB-301a

Skrædermester Slange

OUB-651

Skrækkelig Ulykke! Paa Hærens Laboratorium sprang et Hus i Luften

OUB-470

Skrækkelig Vise om den vilde Menneskeæder

OUB-440

Skudt af de Vilde

OUB-304

Skærslibervisen

OUB-205a

Skærsommersangen

OUB-130b

Skaal for ham, af hvem vi fik

OUB-32b

Skaal til Nytaaret 1860

OUB-174b

Slaget i Tivoli

OUB-483

Slaget ved Wørth

OUB-397

Slesvig, vort elskede omstridte Land

OUB-354b og OUB-550b

Sminke=Thoras Levnet og Eventyr

OUB-263

Smaafuglenes Sang

OUB-581b

Soldaten

OUB-486b og OUB-558b

Soldatens farvel!

OUB-506

Soldatervise

OUB-88a

Som et Skjold mod Østens Magt

OUB-7c, OUB-213b, OUB-338c og OUB-339c

Sorg er i Danmark

OUB-489b

"Speed"s Forlis

OUB-492

Spillemandens ulykkelige Kærlighed

OUB-603a

Sprællemanden

OUB-501a og OUB-613b

Sprøitevisen

OUB-255

Spøgeriet i "Søndermarken"

OUB-555a

Stakkels Hanne!

OUB-605a

Stine i Kongenshave

OUB-251a

Storken den sad paa Bondens Tag

OUB-435a

Storkereden paa Amagertorv

OUB-500a

Stormen paa Mysunde

OUB-421

Strasborger=Vise

ENy-63

Syd og Nord

OUB-520c

Syng, du glade Københavner

OUB-497b og OUB-500b

Søde Trut, jeg er ej som en Graaspur'

Ærboe-22a

Sølvbryllups=Sang

OUB-79

Sømandskonen til sin Mand

VB-285b

Sømandsvise

OUB-360a

Søren og Malle

OUB-226

Saa sødt, saa sødt!

OUB-565a

Saadan kommer Manden under Tøflen!

OUB-332a

Ta' en anden Frakke paa!

OUB-380a

Ta'en op med Haanden

OUB-77b og OUB-372b

Til de hjemkomne Krigere

OUB-432

Til Eftertanke

OUB-527

Til min Elskede

OUB-365a og OUB-382a

Til min Elskede

OUB-177b

Til mit Hjertes Dame

OUB-219b

Til Nordens Kvinde

OUB-134b

Til Pintse, naar Skoven bli'er rigtig grøn

OUB-247b

Tip! Tip!

OUB-368

Tivoli, eller: Her er Liv og Løier

OUB-515b

Tjenestepigerne i Tivoli

OUB-121b

Tjenestepigernes Skovtour

OUB-577a

To Piger de gange sig ned til en Strand

OUB-25b

To Venners sørgelige Skæbne paa Jagten

OUB-31a

Tournure

OUB-178

Tournyren a'

OUB-361a

Trilby=Visen

ENy-69a

Tro, Haab og Kærlighed

OUB-610c

Trom, trom, nu skal I høre!

OUB-565b

Tryk paa Knappen!

OUB-292a

Trænkonstabel=Rekrutens Vise

OUB-29a og OUB-496a

Tyrkepigens haarde Skjæbne

OUB-348a

Tyrkernes Rædselsgjerninger

OUB-347

Tyven og Rullekonen

OUB-280

Tønden med Meyers Lig

OUB-463

Taaren

ENy-38b

Taaren

OUB-487b

Udi Kampen de Riddersmænd drage

OUB-505b

Ulykken i Prindsessegade

OUB-387

Usædelig Kærlighed

OUB-149

Vagtparaden

VB-268b

Vagtstue=Vise

OUB-494a

Vandring over Dyrehavsbakken

OUB-454

Ved Vintertid, naar Skoven staaer

OUB-471b

Vedbæk - Skodsborg - Kjøbenhavn

OUB-117a

Vekselsang

OUB-296b

Verdens største Nar

OUB-30a

Vi elske vort Land

OUB-114b

Vi gi'r den med Præstekrave paa!

OUB-284a

Vi gaar her og synger i Maaneskin

PS-79b

Vi gaar til Lindenau

OUB-223b

Vi Haandværkssvende! Vi Haandværkssvende!

Ærboe-1a

Vi Landsoldater, vi Landsoldater!

OUB-285a

Vi sejled op ad Aaen

ENy-278a

Vi skal paa Boulevarden!

Le-170a

Vi vil ha' Øl

OUB-602a

Victorines og Olufs Kærlighed

OUB-242

Vift stolt paa Codans Bølge

ENy-150b

Vil du la' Hønen gaa, det er Spækhøkerens

OUB-127b

Vil du væk med den Harmonika!

OUB-32a

Vilhelm

OUB-286

Vintren er nu flygtet bort

OUB-68b, OUB-222b og OUB-501b

Violen

Le-153b, OUB-190b, OUB-225b og OUB-499b

Vise om Phønix

OUB-126

Visen om Mikkel Muk

OUB-611b

Visen om Storken

OUB-580a

Vor Captain er mange Penge værd!

OUB-17a

Vægtervers

OUB-351

Værtshusholderen

OUB-142

Vaagn op Hr. Sørensen!

OUB-447

Vaarens første Viol

OUB-281a og OUB-579a

Vaarsang

OUB-321b

Zigeunerdrengen

OUB-21b og VB-18b

Ægte Venskab

OUB-58a

Ægteskabs-Contoiret

OUB-66

Aa, den stakkels Pige

OUB-502a

Aa hvad er det med Dig!

OUB-423

Aa ja, jeg er saa glad, jeg var i Dyrehaven

OUB-558a

Aa Kragelund, aa Kragelund

OUB-433a

Aa, lad os nu blot inte skabe os!

OUB-81

Aa Mathis

OUB-67a

1 Tale med Forhindringer i Frelsens Hær

OUB-408a

10 Bud for Schlesvigholsteinere

OUB-52b

25 Aar i Lænker

OUB-531

49 danske Fiskere druknede

OUB-46