Odense Universitetsbibliotek.

        

Førstelinie-fortegnelse

 

Af Mundheld man har en forskrækkelig Flok

OUB-81

Ak, bed mig aldrig mere

OUB-130b

Ak, hvad er dog vel Lykken i Livet

OUB-404

Ak, hør mig, kære Guldsmed

OUB-67b og OUB-248b

Ak ingen Mennesker, ak ingen Dyr

OUB-345

Ak ja Nutidens Jammer og Nutidens Nød

OUB-112

Ak jeg er saa træt og søvnig

OUB-117a

Ak Jomfru, Deres Taa

OUB-385b

Ak, kæreste Hr. Guldsmed!

ENy-198b

Ak, Lastens Vej er stor og bred

OUB-170 og OUB-465

Ak nei, hvor er

OUB-475a

Ak, vi stakkels Piger har vor Nød!

OUB-27a

Alle de Andre skal paa Bal

OUB-577a

Allarm, Allarm, Allarm

OUB-184

Alt fra jeg gik i Skole

ENy-151b og OUB-298b

Alt fra Livets første Maaren

OUB-329a

Alt mens jeg til Præsten gik

OUB-330a

Amagerpigen smilte saa fro

OUB-15a

Amanda sad med en Krans i Haaret

OUB-5b, OUB-39b og OUB-113b

Anna elsked skiftevis

OUB-67a

Anna var saa æ=, saa æ=, saa ædeligt et Barn

OUB-502a

Artilleristen er en Gut

OUB-559b

At en Kriger maa falde i Slaget

OUB-369

At Jøderne altid ret praktiske er

OUB-223b

Atter sniger Rygtet sig i Kroge om

OUB-119

Bag grønklædte Bakke der ligger et Hus

OUB-286

Bag Klippen ved den nøgne Strand

OUB-102b, OUB-517b og OUB-528b

Billetgrossererne maa ikke

OUB-169b og OUB-267a

Blandt det Værste til at drille

OUB-467

Blot Tietgen vilde skaffe mig et lille billigt Laan

OUB-613a

Bombombom! Hør Trommen røres

OUB-454

Christine gik tidt i Skoven ene

ENy-10a

Da Adam fra først kom i Paradis

OUB-229b og OUB-334b

Da Ane kom til Højlev Gaard

OUB-573a

Da jeg i Vuggen laa

OUB-117a

Da jeg som ganske Lille

VB-268b

Da jeg var lille, kneb det tidt for Mo'r

OUB-517a

Da Lægernes Kongres den var saa ongefær forbi

OUB-60

Da Lønholt kom

OUB-629a

Da Storfyrstinden skjøn og fager

OUB-493a

Da Vaaren, klædt som Brud i fagrest Smykke

OUB-363

Dannemark er et tørstigt Land

OUB-295a

De har vel hørt den store Sorg

OUB-469

De har vel hørt det, Alle

OUB-395

De har vel hørt om disse sammenvoxne Mænd

OUB-482

De kjøbenhavnske Piger er nu saa som saa, fillebom bom bom

OUB-360a

De klager over Tiderne, det var der noget i

OUB-407a

De norske Lodser de er raske Svende

OUB-47a

De rasende Tyrker drog ind i en By

OUB-185

De veed jo, at det ei

OUB-80

De vog dem, vi grov dem en Grav i vor Have

OUB-141b

Dejlige Danmark, hør, hvor det klinger

OUB-23a

Den dyre Tid fornemmer

OUB-486a

Den fulde Maane rædsomt lyste

OUB-523

Den første Kjærlighed, ak ja

OUB-515a

Den Gang Filipsen stak a'

OUB-320a

Den jævne simple Arbejdsmand

OUB-504a

Den Kragelund, den Kragelund

OUB-433a

Den kære, gamle Pudse=Peter

OUB-70a

Den lille Karen Spidsmus

OUB-287a

Den lille Kaveline er godt med Byen kendt

OUB-349a

Den lille Ole med Paraplyen

ENy-10b

Den Mursvend stod paa sit Stillads

OUB-25a

Den raske lille Fiskerpige

OUB-194a og OUB-499a

Den rædde Maage tyede ind

OUB-46

Den Skræder hen til Leiren drog

OUB-301a

Den stakkels Gamle er vendt tilbage

OUB-463

Den stolte Skude trues

Ærboe-6a

Den Student, jeg holder

OUB-334a

Den Sømand er saa lidet estimeret

Ærboe-6b

Den unge Lønholt - vel bekjendt -

OUB-628

Den unge Pige kom hid til Staden

OUB-151 

Den unge Sømand drog fra Norges Fjelde

OUB-595 

Den unge Sømand drog til fjerne Lande

OUB-98 

Den Vægter standser i sit Vers 

OUB-476 

Denne ”Gaber=Beise”

OUB-101a

Der blæste en Storm udi Kattegat

OUB-82a

Der er deilig i Kjøbenhavn

OUB-117b

Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden

ENy-136b

Der er et yndigt Land

ENy-136d

Der er intet Sted paa denne Jord, min Kære

OUB-401a

Der er saa stille i vor Gaard

ENy-38a

Der er talt vidt og bredt

OUB-34a

Der gik et Skib paa Mälarsø 

OUB-381 

Der gik ud i Lunden i Aftenen silde

OUB-31a

Der gives i Verden Bekymring og Møje

OUB-464a

Der gynged et Skib paa Atlanterhavs Bølge

OUB-167

Der, hvor Genfersøen krummer sig i Bugt

OUB-480a og ENy-69b

Der kommer en Bonde ridendes alt paa sin hvide Mær, Mær, Mær

VB-115

Der laa en Baad ved Stranden

OUB-50b

Der sendes tidt fra fremmed Land

OUB-367

Der staar en Bænk i Lunden

OUB-31b

Der vanked en Ridder med Orden og Baand

OUB-19

Der vanker en Yngling ad Asfalten hen

OUB-72

Der vanker en Yngling ved La'gaarden Aa

VB-268a

Der var Bal i Stjernen

OUB-77b og OUB-372b

Der var ensomt og trist

OUB-603b

Derhenne i Pilestræde

OUB-249a

Derovre paa Kjærsgaard der leved en Bonde

OUB-116a

Det er rædsomt at høre (Ulykkens Ravneskrig)

OUB-370

Det er rædsomt at høre (Ulykkens Ugleskrig)

OUB-387

Det er sjeldent her i Staden

OUB-293

Det er skræk'ligt, naar blandt Franske

OUB-483

Det er sælsomt Nyt, der rygtes

OUB-462

Det er saa tungt naar Børn uskyldigt lide

OUB-145

Det gamle Aar til Hvile gaaer

OUB-318

Det lufter saa sagte henover Sund

OUB-321b

Det var den attende ved Dybbøl Skandse

OUB-598

Det var den unge Herr Petersen

PS-57a

Det var denne hersens gamle

OUB-149

Det var dog en hæslig Gjerning

OUB-272

Det var en Aften paa Tivoli

OUB-251b

Det var en Lørdag Aften (Jeg sad og vented dig)

OUB-137b, OUB-380b og OUB-401b

Det var en Lørdag Aften (Jeg stod ved mit Komfur)

OUB-547a

Det var en Nat med kold og fugtig Taage

ENy-140b

Det var en slem Omstændighed

OUB-328

Det var en tidlig Sommermorgen

OUB-470

Det var et farligt Mudder

OUB-468

Det var i den koldeste Efteraarstid

OUB-422a

Det var Nat imellem Klokken 1 og 2

OUB-169a

Det var oppe i Brolæggerstræde

OUB-606b

Det var saa sørgelig en Nat

OUB-557

Dig, elskte Konge, vort Farvel vi byde

OUB-489a

Dig min søde Pige

OUB-365a og OUB-382a

Dommen er nu end'lig falden

OUB-139

Dommen er nu fuldbyrdet!

OUB-189

Dommen saa streng nu lyder

OUB-626

Drachmann, han er rød

OUB-490a

Droslen slog i Skov sin klare Trille

OUB-629b

Du er deilig, o Kvinde, - dog deiligst i Nord

OUB-615

Du er riig, Du er deilig, o Syd

OUB-520c

Du lille Fugl, som jeg har kendt saa kort

OUB-194b

Du, min Livssol, o du

OUB-203a

Du siger, at du Intet ejer

OUB-610c

Du, som throner i det Høie

OUB-176b

Du spørger, min Dreng, hvad jeg vil med den visne Viol

Le-153b, OUB-190b, OUB-225b og OUB-499b

Du ærlig hvile skal i Graven

OUB-504b

Dybest i Hjertet en Blomst der gror

OUB-487a

Dybt nede i Dalen, hvor hendes Hytte laa

OUB-603a

Dybt under Jorden i det mørke Kammer

OUB-449

Elsk mig lidt og elsk mig dygtigt

OUB-371b

Elskte Moder, vredes ikke

OUB-586b

En Aftenstund i Sommer var

OUB-241

En Alf mig skærmed god og mild

OUB-128b

En bedre Pige vist jeg er

OUB-114a og OUB-337a

En blid og yndig Aftenstund

OUB-14b

En brav Familie gik hjem

OUB-364

En Dag - det var i sidste Sommer

OUB-21a

En Dag jeg stod med Haab ved Strand

OUB-56b

En Dame jeg saae med en herlig Figur

Le-153a

En fræk og umanerlig

OUB-280

En lille Sangfugl sad en Gang

OUB-49c, OUB-250b og OUB-601b

En Morgenstund i Marken gik

OUB-596a

En Pokkers Tøs, det seer De her

OUB-376a

En Sang jeg nu vil forkynde

OUB-271

En Sang og en Hilsen jeg Dig vil skrive

OUB-244a

En Sextour, det var det lille Ord

OUB-526

En Smaafugl gynged paa Lindekvist

OUB-26b og OUB-101b

En Snedker maa lime og lirke sig frem

OUB-359a og OUB-456b

En stjerneklar Aften i Roligheds Lund

OUB-207a

En Sømand er til bedre skabt

OUB-13b

En Sømandsbrud har Bølgen kjær!

OUB-15b

En Vise for Eder jeg nu fremføre vil

ENy-63

En Vise jeg glad nu vil sjunge

OUB-204a

En Vise jeg opskriver her

OUB-88a

En Vise vil jeg skrive, mens jeg i Tjensten er

OUB-29a og OUB-496a

En Vise vil jeg skrive, til Eder, Venner kjær

OUB-379

En Vise vil jeg synge Jer (Om Huset, som at der faldt ned)

OUB-191

En Vise vil jeg synge Jer, her i Makketutten

OUB-559a

En Vise vil jeg synge om Kærlighed igen

OUB-248a

En Vægter er en Fandens lystig Karl!

OUB-352

En Yngling ud i Skoven gik

OUB-296b og OUB-606a

En Ægtemand gaar sejg

VB-117a

England med Kløerne griber alt

OUB-457a

Enhver i Verden, siger man, har faaet sin Mission

VB-26a

Ensom i skovrige Dale

OUB-457b

Er det sandt, at Verden skal forgaa?

OUB-556

Er et Kys dog ej den største Lykke paa vor Jord

OUB-565a

Erindrer De, det var i Kongens Have

OUB-34b

Erindrer du endnu din Trilby, Ben Bolt

ENy-69a

Et Budskab saa sørgeligt nylig os skrækked':

OUB-461

Et Dydens Mønster er vort lille Land

OUB-284a

Et Hurra for Danmark med Sø og med Skov

OUB-426

Fanny var saa fattig, men saa net - ja, saa net -

OUB-3a

Farvel Du elskte Prindsesse huld

OUB-491b

Farvel, du Hus, hvor min Fader bor

OUB-116b og OUB-464b

Farvel min Kjæreste jeg byder

OUB-226

Farvel mit elskte Fødested, nu vil jeg Afsked tage

OUB-495b

Farvel mit Frankrig, end mit Hjerte banker

OUB-397

Farvel mit Fødeland jeg byder

OUB-18b, OUB-330b og OUB-433b

Fjerne Syd, Du skjønne Spanien

OUB-21b og VB-18b

Flyv fra Jorden freidig op

OUB-299b

For nylig de svenske Studenter har vaaret

OUB-440

For Tydsken vankede der Børst

OUB-94

Forfærdeligt er det at høre derpaa

OUB-625

Forgangen Aar en Sangerinde

OUB-129 og OUB-398

Forleden havde Hansen Gaas

OUB-68a

Fra Alleenberg jeg seiled

OUB-343a

Fra Fædreland med Haab og Lyst

OUB-33b

Fra hvert Barn, hver Mand og Kvinde

OUB-192

Fra London til Dover

OUB-204b og OUB-254b

Fra Plymouth glade de seiled

OUB-539

Fra Rundetaarn, har I hørt sige

OUB-78b

Fremad hver dansk Soldat

OUB-414b

Fremad marsch, lad det gaae med lidt Sang og lidt Knald

OUB-89a

Fri og glade i Sinde

OUB-540

Fuglen sit Øje lukker

OUB-136b

George Seman tog ømt i Favnen

OUB-214b og OUB-518b

God Dag, I lysegrønne Trær!

OUB-41b og OUB-269b

Goddag, I gode Gamle

OUB-69

Goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag

OUB-389

Grumt raser Krigen, og Blodet flyder

OUB-347

Grønne Kranse! Grønne Kranse!

ENy-69c

Gud bevar's, hvad man maa høre

OUB-621

Gudbevar's, saa vi maa love

OUB-396

Guds Himmel var saa mørk og graa

OUB-349a

Gutterne derhjemme

OUB-490b

Han stod i Vaar som Oldtids stærke Kæmper

OUB-485

Han var saa køn og sød før han blev gift, faldera

OUB-332a

Har Du aldrig seet at Tydsken har faaet før

OUB-422b

Har I aldrig seet en Abolitionist?

OUB-103b

Har I aldrig seet en væm'lig Schofelist?

OUB-586a

Har vel Nogen seet en Abolitionist?

OUB-11b

Hen i de foraarsfriske Skove

OUB-281a og OUB-579a

Hen over Landet

OUB-362

Her er dog et fælt Kalas

OUB-528a

Her er Liv og Løier her i Vrimlen

OUB-515b

Her i Byen det kan

OUB-264b

Her i Byen man seer

OUB-43

Her i Danmark har vi det dog saa yndigt

OUB-121a

Her i Danmarks skjønne Egne

OUB-491a

Her I samles alle fagre Piger

OUB-375b

Her ved min Barm jeg gemmer stille

ENy-182b

Hernede fra Slien, jeg skriver dig til

OUB-23b

Hil Dig, Kong Christian, bolde Konning

OUB-79

Hist fra Norge kom en Dag en Mand hertil

OUB-479

Hist hvor Vejen hen mod Skoven gaar i Bugt

OUB-223a

Hist paa Kjøbmagergade

OUB-258

Historien den er nok snart nu endt

OUB-623

Hiv nu Anker op, giv Agt

OUB-460a

Hos Studenterne forleden

OUB-497a

Hr. Dommer, ja begribelig

OUB-115a

Hr. Lønholt gik for sin Grosse'er

OUB-232

Hr. Mikkel ejer sin egen Gaard

OUB-611b

Hr. Petersen han sa'e en Dag

OUB-561

Hu! Ha! Nu skal vi brændes!

OUB-182

Hun var saa ung og saa yndig

OUB-4 og OUB-157

Hun virkede smukt for de Arme

OUB-147

Hurra for mig, hurra for dig!

OUB-24a

Hurra, Hurra, til bredfuldt Maal

OUB-174b

Hurra, nu gaar Ballonen

OUB-585

Husker du, det var en stille

OUB-612b

Husker du i Høst, da vi hjemad fra Marken gik

DIV-14b, OUB-216b, OUB-355b og OUB-605b

Hvad er vel Soldaten, naar Halsen er tør?

OUB-56a

Hvem der havde Leverance

OUB-602a

Hvem er det, som maa slide

OUB-83a

Hvem husker ei den gamle Tid, da Kaffemøller gik

OUB-478a

Hvem sidder der bag Skjærmen

DIV-14a

Hver Dag, naar jeg kommer til Vinduet hen

OUB-554a

Hvis Børnlille I er stille

OUB-202

Hvis det morer Dem en Gang

OUB-565b

Hvis jeg i Lotteriet kunde

OUB-510

Hvor det skrækkeligt lyder

OUB-259

Hvor Gassen straaler klart fra tvende Gadelygter

OUB-126

Hvor herligt er mit Fødeland

OUB-58b

Hvor Løvet sig hvælver til festlige Sal

OUB-13a

Hvor Sejleren paa lette Bølge gynger

Ærboe-1b

Hvor ved Silkeborg sig Søen snor i Eng

OUB-222a

Hvorfor bad du om mit unge Hjerte?

OUB-547b

Hvorfra kommer du, du lille Stjerne

ENy-38b

Hvorhen Blikket end man vender

OUB-173

Hvormeget Ondt lider ei en Fiskermand

OUB-343b

Høit fra Toppen nu Blodflaget vaier

OUB-493b

Høkerens Datter hun elskede mig

OUB-127b

Hør, du glade Sømand, naar du gaar fra dit Land

OUB-47b

Hør, Ellen, hør, i Fald du vil

OUB-1a og OUB-54a

Hør, Kjedelflikker, har han Tid

OUB-115b og OUB-342b

Hør, lille Pige, med det guldgule Haar!

OUB-555b

Hør Line, min fagre Hvedeknop

OUB-216a

Hør, Moder! jeg er jo, som Du nok alt veed

OUB-263

Hør nu, gode Venner, som sidder og spiser her

OUB-136a

Høsten er kommen, vi Tiden ei spilde

OUB-218b

I Barndommens Dage, naar glade vi gaar

ENy-183b, OUB-83b, OUB-215b, OUB-376b, OUB-573b og OUB-596b

I Brødre, som formaaer at føre

OUB-414a

I Dalen ved Haabet der blomstrer en Mø

OUB-514b

I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme

OUB-553b og VB-265b

I Dyrehaven kigger

OUB-612a

I en Kafé man trykker

OUB-292a

I et Værtshus sad en Herre

VB-262

I Fir' og treds for Danmarks Fred jeg kæmped

OUB-495a 

I Frelsens Hær der gaar det lystig til, som vi nok veed

OUB-378

I Faaborg paa Lasarettet

Ærboe-22b

I hele Verden gaaer

OUB-134a

I Hummergade var der jo

OUB-542

I Hytten derhjemme vi dansede som Smaa

OUB-268a

I kjende ej den gyselige Tanke

OUB-86 

I Kjøbenhavn der har vi saa Skam

OUB-74

I kongelige Smykke

OUB-507 

I lille Kongensgade

VB-81a

I Mantua i Lænker

OUB-268b

I min hele Levetid jeg har

OUB-30a

I Mørkets Hule skød sig frem

OUB-160 

I Nattens Stille lød Skrig og Klage

OUB-306

I Nattens Sund et Skib paa Søen glider 

OUB-566 

I Pilegade var det jo

OUB-155

I Skoven har jeg hjemme, i Skoven har jeg ham

OUB-203b, OUB-336b, OUB-455b og OUB-488b

I Skovens milde Ensomhed

OUB-166

I troede nok, at Lønholdt sad

OUB-630

I ved, at Menneskene tilforn

OUB-172

I vor Barndom vi hørte Kartovernes Brag

ENy-136a og OUB-88b 

I Aaret attenhundred og ni og tredive

OUB-247a og OUB-402a

I Aarhuus gik en Pige ud

OUB-154

Igaar jeg fik min Trøje

OUB-486b og OUB-558b

Ikke altid er Høsten saa rig og saa smuk

OUB-218a

Ja, Artillerist har jeg været

OUB-26a

Ja, den Kommers er stor

OUB-622

Ja, der er virk'lig mange Ting

OUB-228a

Ja, det er sku' en afgjort Sag

OUB-419

Ja, du er den første, jeg Haanden har givet

ENy-140a

Ja var jeg blot Keiser en eneste Dag

OUB-431b

Jeg altid er i godt Humeur!

OUB-163b

Jeg behøver vel ikke at melde

OUB-52a

Jeg behøver vel neppe at meldes

ENy-147a

Jeg behøver vel næppe at spørge

OUB-163a og OUB-235a

Jeg blev sendt bort fra Fædreland og Venner 

OUB-480b 

Jeg digtet har en Vise, som skal synges af enhver

OUB-494a

Jeg Eder nu berette vil

ENy-150a 

Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne

ENy-151a

Jeg elsker Dig saa inderlig

OUB-365b og OUB-382b

Jeg elsker Havet, naar det stormer vildt

OUB-290b og OUB-551b

Jeg elsker min Mand

OUB-127a

Jeg er af Holmens den faste Stok, ja for Pokker

OUB-33a

Jeg er den frie Mand og synger

OUB-577b

Jeg er ej til at styre

OUB-361a

Jeg er en fri og freidig Sanger

ENy-147b

Jeg er en gammel Soldebroer

OUB-300

Jeg er en lystig Fætter, ja

OUB-186

Jeg er endnu kun ung

OUB-296a

Jeg fødtes i Dannemarks smukke Blomstervang

OUB-481

Jeg fødtes saa fornem, det var i et Slot

OUB-205b og OUB-494b

Jeg føler mig saa ene nu

OUB-3b

Jeg gaar saa tidt paa Berren, fordi jeg gerne vil

OUB-254a

Jeg har faaet en lille Ven

OUB-246a

Jeg har nu saa min egen Smag

OUB-548b

Jeg har rejst, jeg har kendt til Alverdens Krapyl

OUB-228b

Jeg har sejlet i Vester og i Øster

OUB-18a

Jeg havde mig Beilere tvende

OUB-244b

Jeg hedder Jensen og er Væbningsmand

OUB-294a

Jeg i et Telt

OUB-368

Jeg kom fra Syden, fra mit varme Hjem

OUB-206b, OUB-287b og OUB-295b

Jeg kommer et Sted, hvor der søger en Deel

OUB-342a

Jeg leged som Barn hos min Moder saa kjær

OUB-532

Jeg loe saa tidt af Kjærlighedens Gud

OUB-219b

Jeg maa med stor Beklavelse

OUB-498

Jeg nu for allersidste Gang, Krillevillevibombom

OUB-321a

Jeg priser ej Stormænd, thi der er jo nok

OUB-602b

Jeg rejser til Sahara

OUB-580a

Jeg skrev et Brev hen til min Ven

OUB-340b

Jeg spørger dig ikke, om du har Gods og Guld

VB-81b og VB-117b

Jeg stod her en Aften i Vaaren saa ene

OUB-29b og OUB-496b

Jeg stod i Lethraborgs skønne Have

OUB-123b, OUB-285b og OUB-361b

Jeg synge her vil en lille Vise

OUB-527

Jeg tro’de da vi fik Gensdarmerne blaa

OUB-303b

Jeg vandrer ved Søen i stille Aftenstund

Le-170b

Jeg var en Pige paa femten Aar

OUB-332b

Jeg var en simpel Bondepige

OUB-488a

Jeg var en ung Sømand, fra Dower jeg kom

OUB-24b

Jeg var en ung Sømand, jeg var knapt sytten Aar

OUB-7a, OUB-338a og OUB-339a

Jeg veed en Vraa imellem Bjerge 

OUB-1b, OUB-54b og OUB-547c 

Jeg ønsker ej et Slot med gyldne Sale

OUB-290c, OUB-407b og OUB-610b

Jordisk Ven, hvor er den Uskylds Blomst 

OUB-549a 

Jou, ded var en deilig Malør, jeg fik der

OUB-78a

Jæ hedder Pæter aa kommer fra min Faers Goer

PS-79a

Jægerhytten er mit Hjem, Huldia osv.

OUB-82b

Kan Du huske, min Veninde

OUB-371a

Keiseren af Kinesiens Land

OUB-447

Kjære Venner, o skaf mig en Kone!

OUB-609

Klara, aa kom før du til Hvile gaar

OUB-574a

Klokken lyder, Skibet skal gaa

OUB-435b

Kom, Gutter, en Opsang jeg for Jer vil synge

OUB-161b og OUB-314b

Kom Gutter, store, smaa, - kom alle raske Svende

OUB-111a

Kom, min kjære, søde Pige

OUB-360b

Kom Unge, Gamle, Store, Smaa

OUB-245

Kongen høist i Landet staaer, naturligt

OUB-314a

Kongen, Luis, af Portugalien

OUB-455a

Kys! Kys! Kys! Kys!

OUB-53

Kære, lille Lamseben, kom i min Arm

Ærboe-22a

Kære Moder! hvorfor sover du

ENy-182a

Kæreste Daisy, nu er du Mo'r

OUB-137a

København, du glade By

OUB-497b og OUB-500b

Københavneren er essig og fornøjet

OUB-380a

Langt fra mit Hjem i Savoyens skønne Dale

OUB-402b

Langt herfra, hvor Kornet lyser over Enge

ENy-183a

Let er Synden at øve

OUB-377

Lille Egern sad

VB-26b

Lille Fugl, nu er Du fløiet!

OUB-70b, OUB-292b og OUB-294b

Line Jensen kan jeg lide

OUB-32a

Line var en yndig buttet Bondetøs

ENy-278b

Liv og Lyst var nylig her i Kjøbenhavn

OUB-11a

Louise Sørensen er mit Navn

OUB-543

Malbroch i Leding farer

ENy-189

Man nu daglig hør’ den Klage

OUB-250a

Manden og Konen sadde dem ned

OUB-385a

Maren hun var en Pokkers Tøs

OUB-14a

Marie Brask er mit Jomfrunavn

OUB-152

Marken er meiet og Høet er høstet

OUB-475b

Med Diadem om Panden staar du smykket

OUB-508

Med Festens bedste Smykke

OUB-276

Med gunstig Vind det Skib fra Øen letted

OUB-524

Med Skibet Oceanea

OUB-214a og OUB-518a

Mens Lampen spreder sit hvide Skin

OUB-49b

Mens Stine endnu gik til Præsten

OUB-251a

Mester sad saa glad

OUB-215a og OUB-608a

Min Anna ej De kendte

OUB-281b, OUB-502b og OUB-579b

Min elskede Hjalmar, o se, dog en Gang

OUB-41a og OUB-269a

Min Fader var en Bondemand

PS-57b

Min Hulda! Jeg sidder i blomstrende Lund

ENy-198a

Min Mand hed Rasmus Taa

OUB-95

Min Mester, det er en dreven Rad

OUB-210 og OUB-560

Min Spare=Griis den bleven var saa fed, faldera

OUB-471a

Min søde fortryllende Dukke

OUB-6a

Min ømme Moder misted jeg

OUB-473b

Mina er en dejlig Mø

OUB-229a

Mit Hjerte er en Himmel graa

OUB-487b

Mit Navn er Peter Graa

OUB-431a

Mit Navn er Pudse=Peter

OUB-162

Mit Navn er Rasmus Taa

VB-44

Mit Navn er Sidse Madsen

OUB-548a

Moders Navn er en himmelsk Lyd

ENy-136c

Mutter købte for Plaser

OUB-501a og OUB-613b

Maa jeg spørge: Hvor ligger Korea?

OUB-354a

Napoleon var tapper Kriger

PS-43b

Nattens dæmrende Taager

OUB-301b

Nei, hør! Nei, hør!

OUB-131a

Nei, intet Menneske kan tro

OUB-383

Nei, nu skal Pokkar handle meer

OUB-444

Nei nu skal Pokker tjene meer

OUB-138

Nei, Pokker skulde høre meer

OUB-651

Nei, Pokker skulde tjene meer

OUB-600

Nu en Opsang skal vi have!

OUB-350

Nu en Vise vil vi bræge

OUB-143

Nu er jeg meget gammel

OUB-118

Nu er Straffens Time endlig kommen

OUB-158

Nu flyver Sorgens Engel over Lande

OUB-503

Nu fra Paris

OUB-85 og OUB-445

Nu gryer det mod Vaaren!

OUB-537b

Nu gaar det løs i Kinesien

OUB-355a

Nu gaar' en, nu gaar' en, nu gaar' en godt igjen;

OUB-627

Nu har vi atter Flyttedag

OUB-235b

Nu har vi da for tredie Gang faa’t Pudsecompagni

OUB-303a

Nu har vi Sporvogn faaet

OUB-452

Nu Haand i Haand det nye Aar

OUB-174a

Nu kan man blive giftet

OUB-66

Nu ligger jeg paa Rheden og skal fare

OUB-161a

Nu munter, hej, Kuras

OUB-604b

Nu op og slaa til Søren

OUB-604a

Nu skal da det gamle Aar atter afsted

OUB-176a

Nu skal I bare høre

OUB-190a

Nu skal jeg fortælle hvordan det gik

OUB-132

Nu snart det store Slag skal staa

OUB-140

Nu, som vi veed, har "Frelsens Hær" lavet Fest

OUB-9a

Nu staaer jeg ved Maalet jeg længe har tænkt

OUB-111b

Nu vil jeg fortælle min Skjæbne saa tung

PS-106

Nyligt var her Lyst og Liv og Fakkeltog

OUB-264a

Nær Gothersgade boer en Glut

OUB-520a

Naar det første Glas du tømmer

OUB-32b

Naar dit Humør er trist og saadan lidt

OUB-298a

Naar du i Værtshus sidder

OUB-608a

Naar en Elephant kan flyve

OUB-58a

Naar Lampen spreder sit matte Skin

OUB-487c

Naar man faar lidt Godt at drikke

OUB-307

Naar man om Natten silde

OUB-171a

Naar Mand og Kone raabe op og skænds

OUB-336a

Naar mit Øie er lukt

OUB-99

Naar Mørket Jorden blinder

OUB-351

Naar Skoven har mistet sin straalende Dragt

OUB-581b

Naar Solen ganger til Hvile

OUB-249b

Naar Sorgen blytung paa dit Hjerte tynger

OUB-610a

Naar vi skal ud paa Livets Vei (…Om der er Fare eller ej)

OUB-131b og OUB-320b

Naar vi skal ud paa Livets Vej (…Som gør os Kampen til en Leg)

OUB-246c

O, Du Sømand, som pløier paa Bølgen den blaa

OUB-17b

O havde jeg blot Vinger

OUB-49a

O! hvor hurtigt flygter ei Minutet

OUB-478b

O hør, Du Danmarks Konge

OUB-373

O, hører Matroser, her forud paa Bakken

OUB-391

O, I Piger, o, I Piger

OUB-605a

O I, som haardt fordømme hende

OUB-128a

O kjære Ægtestand!

OUB-159

O Kjærlighed! Du er Mandens Lyst!

OUB-30b

O, min egen søde, kæreste Annette

OUB-537a

O, skrækkeligt det er, hvad man maa høre!

OUB-624

Og der kom 85 og der kom 84

OUB-359b

Og det var den unge Hr. Peder selv

OUB-9b, OUB-27b og OUB-284b

Og dette skal være Mo'er Svendsens Skaal, Hurra

OUB-346

Og hør nu Kammerater, stem nu i en lille Sang

OUB-255

Og Jomfruen sad i sit Kammerlil

OUB-225a

Og Julie hun sang saa øm

OUB-28

Og nu Farvel min Pige

OUB-89b

Og Tydsken marschered' mod Mysund op

OUB-421

Oh, Venner, tag og lyt en Gang

OUB-531

Om Dagmar Hansen er der snakket saa vidt

OUB-22b

Om hundred Aar er Alting glemt!

OUB-207b

Om Madsen, om Madsen der skrives nu hver Dag

OUB-130a

Om Tyrkens skjønne Kvinder

OUB-348a

Om Værtshusholderen vi veed

OUB-142

Op, I brave Marseillaner

OUB-213a

Oppe paa Sessionens Stole sad

OUB-120

Over Synden sig sænker

OUB-156

Ovre i Berlin

OUB-536

Peter er min egen Dreng, Peter er min Ven

OUB-77a og OUB-372a

Peter Schütt i Barndomsalder

VB-285a

Peter Spillemand han snappede Fiolen

OUB-473a

Pudse=Peter han er væk

OUB-562

Pyntet var hele Staden

OUB-44a

Pyt, min kjære Conducteur

OUB-299a

Paa anden Paaskemorgen da

OUB-425

Paa Bergen udi Norge, der er jeg barnefødt

PS-43a

Paa Blomsterbed Kulding red Hjalmar saa tavs

ENy-232

Paa den syndige Jord

OUB-122

Paa Djævleøen Dreyfus sidder

OUB-22a

Paa en Kvist i Borgergade

OUB-243

Paa Frederiksberg, der er den stram

OUB-73

Paa Gaden gik en fattig Dreng

OUB-304

Paa Gaden jeg krydsed en Aftenstund

OUB-340a

Paa Kvisten der boede ene

OUB-165a

Paa Livets Bane, hvor jeg dig venter

OUB-165b

Paa Oceanets mørke Blaa

OUB-466

Paa Sjælland hos en Bonde var der Bryllupsfest

OUB-50a

Paa Østerbro, hvor Sangen herligt lyder

OUB-533

Rundt om i Landet er en Sorg saa stor

OUB-104

Rædsel fylder vor Tanke

OUB-546

Se Baadsmand Oles Peter

OUB-460b

Se, god Dag, her kommer jeg

OUB-337b

Se Peter Kressian Jensen er mit Navn

OUB-6b

Se, Peter Kristian han var en flot Komi

OUB-580b

Se, Victorine har Krans i Haaret

OUB-242

See, Fader, hist de tydske Hære

OUB-572

See, han vinker, den mægtige Keiser

OUB-405

See, jeg er gift med Helene, gift med Helene, gift med Helene

ENy-246a

See Jørgen Jensen er mit Navn

VB-265a

Ser De, her er Skærslibermanden

OUB-205a

Sidste Fredag ad Roeskilde til

OUB-375a

Sidste Rose, hvor ensom gynger

OUB-246b og OUB-574b

Sig, husker du Karen i Ungdommens Glans

OUB-549b

Siig, har du seet ham, denne Gule

OUB-450

Siig, husker du, dengang da ved min Side

OUB-520b

Skjøndt denne Verden er profan

OUB-181

Skjøndt i Frugbarhed et Feeland

OUB-178

Skoma'rmester løjdi

OUB-456a

Skorstensfejersvend August

OUB-581a

Skynd Dig at faae Tøiet paa

OUB-121b

Slaget endtes, ak men Døden

OUB-289

Slesvig, vort elskede omstridte Land!

OUB-354b og OUB-550b

Smukt i Procession (Fuld og drukken hver Person)

OUB-183

Smukt i Procession (Med en Bøtte hver Person)

OUB-209

Smukt i Procession (Pæn og pyntet hver Person)

VB-18a

Snart synker Volden nu i Graven ned

OUB-164

Som Borger=Rekrut har jeg gaaet iaar

OUB-103a

Som Drot paa Himlen troner

OUB-553a

Som et Skjold mod Østens Magt

OUB-7c, OUB-213b, OUB-338c og OUB-339c

Som Petersen er der af Men'sker kun faa

OUB-611a

Sorg er i Danmark, - ak! det er saa øde

OUB-489b

Sorgløs hun vandrede rolig

OUB-179 og OUB-386

Stolt med opreist Pande

OUB-424

Storken den sad paa Bondens Tag

OUB-435a

"Storkereden" er et Vandspring i vor gode By

OUB-500a

Stram i Skind, glad i Sind

OUB-290a

Syng nu op, Matroser, spillet er i Gang

OUB-7b, OUB-338b og OUB-339b

Saa mange Bølger man i Hav ej finder

OUB-153

Saa slap du da fra Vintrens Savn

OUB-505a

Saa tidlig i Verden alene jeg stod

OUB-102a

Saa venligt smilende de Smaa

OUB-148

Tidlig hver Morgen, før Solen opstaar

OUB-44b

Til den grønklædte Lund

OUB-177b

Til min elskede Mand

VB-285b

Til Pintse, naar Skoven bli'er rigtig grøn

OUB-247b

To Drosler sad paa Bøgekvist

OUB-267b og OUB-554b

To Piger de gange sig ned til en Strand

OUB-25b

To Tosser sad ved Bøgens Rod

OUB-123a

Trindt i Landet gik Bud

OUB-506

Trindt om sig sænker den sorte Nat

OUB-574c

Ud her fra Værtshuset kommer jeg nu

OUB-171b

Ud i Natten sig lister

OUB-448

Ud til Skovs en lystig Skare

OUB-12

Ude af Porten - der paa Vesterbro

Le-170a

Ude paa Fred'riksberg er Liv

OUB-206a

Udi Kampen de Riddersmænd drage

OUB-505b

Under Italiens Himmel

ENy-246b, OUB-5a, OUB-39a og OUB-113a

Ung Hagbard han rider alt til Kong Sigvards Gaard

OUB-64

Ved Bau der slog en Kugle mig et Hul, Faldera

OUB-514a

Ved Dybbøl stod en Skandse

OUB-458

Ved Frederits vor Jens han sang

OUB-423

Ved Ladegaardens de stride Vande

OUB-409

Ved Lundby sagde Oberst Beck

OUB-599

Ved sin Valborgs Smertensleie

OUB-219a

Ved Skagen der stranded den norske Brig

OUB-492

Ved Vintertid, naar Skoven staaer

OUB-471b

Vel er Ægteskab herligt

OUB-144

Velkommen hjem fra Krigerfærd

OUB-432

Verden bliver vær' og værre

OUB-141a

Vi elske vort Land

OUB-114b og OUB-408b

Vi er saa glade i "vor Gaard"

OUB-408a

Vi gaar her og synge i Maaneskin

PS-79b

Vi har sagt det saa tidt, og Du veed det saa godt

OUB-134b

Vi Haandværkssvende, vi Haandværkssvende

Ærboe-1a

Vi kan vel være det bekjendt

OUB-437

Vi Landsoldater, vi Landsoldater

OUB-285a

Vi levede i Fred og Lykke

OUB-601a

Vi sejled op ad Aaen

ENy-278a

Vi var tre Søstre, og vi blev gift

OUB-329b

Vi vil hjem igjen til Danmark

OUB-348b

Vift stolt paa Codans Bølge

ENy-150b

Vil De i Skoven vandre

OUB-550a

Vintren er nu flygtet bort

OUB-68b, OUB-222b og OUB-501b

Visen her er om Mathis

OUB-551a

Vor Captain er mange Penge værd, Penge værd

OUB-17a

Vort Liv, vor Kraft vi sætte ind som Tærning

OUB-260

Vort stolte Skib er nu ej mer

OUB-48

Vær nu velkommen, kjære Juul

OUB-8

Aa, jeg er saa glad i Dag

OUB-558a