Odense Universitetsbibliotek.

        

Melodi-fortegnelse.

* =
originaltekst
¤ =
lydoptagelse knyttet til visen
# = melodien i nodegengivelse
T = henvisning til trykte melodiudgaver:
       Danmarks Melodibog, bd. 1.-5.
       (Wilhelm Hansen).
        Folkets Sangbog v. Madsen-
        Steensgaard, 1903 (Wilhelm Hansen)
        Lystige Viser, bd. 1.-10. (Politikens
        Forlag)

 

Af Trommen har jeg holdt fra jeg var lille se Erindrer De, det var i Kongens Have

 

 

Ak, bed mig aldrig mere (Skærsommersangen) af Charibel, T: DM 2,5 – FS 581 – LV 4,230 se Guds Himmel var saa mørk og graa

Skærsommersangen * ¤

OUB-130b

 

 

Ak, hør mig, kære Guldsmed (Ak, kæreste Hr. Guldsmed) af Niels W. Gade, T: DM 1,5 – FS 312 – LV 7,73

Den glade Sanger

OUB-537b

Farvel, lille Grethe!

ENy-198b

Farvel, lille Grethe *

OUB-67b og OUB-248b

 

 

Ak ingen Mennesker, nej ingen dyr (Fætter Jeremiade) af Vald. Schiøtt, T: DM 2,6 – LV 10,84

De nye Bybude

OUB-345

 

 

Ak, vi stakkels Piger har vor Nød!

Anna Marie, søde Pige! *

OUB-27a

 

 

Alle de Andre skal paa Bal (Hans Peter Polka) 

Julevise 1862 med Skaalvers

OUB-8

Tjenestepigernes Skovtour

OUB-577a

 

 

Alt det Skønne gaar min Salighed forloren, #

Skærslibervisen

OUB-205a

 

 

Alt fra jeg gik i Skole af Fr. Jørgensen, #

Hvad mon Peter vil? *

ENy-151b og OUB-298b

 

 

Alt, hvad jeg ejer er billigt til fals (Kvæservalsen) af Arthur Högstedt, T: LV 2,173

Boerne

OUB-457a

Krigen i Kinesien

OUB-355a

 

 

Amanda sad med en Krans i Haaret (Amanda og Hermann), anonym, #

Amanda og Hermann * ¤

OUB-5b, OUB-39b og OUB-113b

Barnemordersken M. Winters Dom

OUB-158

Christine og Jægeren

ENy-10a

Damen, der skød paa Doktoren

OUB-151

En Sømands ulykkelige Skæbne (George Seeman) (*) ¤

OUB-214b og OUB-518b

Manden i Pakkassen i Aagade paa Nørrebro

OUB-306

Til Eftertanke

OUB-527

Tyrkernes Rædselsgjerninger

OUB-347

Tønden med Meyers Lig

OUB-463

Victorines og Olufs Kærlighed

OUB-242

 

 

Anna elsked skiftevis (Aa Mathis) af Olfert Jespersen, T: LV 2,329

Hvordan det senere gik Mathias

OUB-551a

Aa Mathis *

OUB-67a

 

 

Anna var saa ædeligt et Barn

Storkereden paa Amagertorv

OUB-500a

Aa, den stakkels Pige *

OUB-502a

 

 

Bag grønklædte Bakke der ligger et Hus, dansk folkemelodi, T: DM 3,14 se Nu vil jeg fortælle min Skjæbne saa tung

I Dalen ved Haabet der blomstrer en Mø

OUB-514b

Jeg var en ung Sømand paa neppe sytten Aar

OUB-7a, OUB-338a og OUB-339a

Vilhelm *

OUB-286

 

 

Bag Klippen ved den nøgne Strand, dansk folkemelodi, #

Maria, græd ej mer for mig *

OUB-102b, OUB-517b og OUB-528b

Pigernes Skræk

OUB-166

 

 

Bare for tjulala se Og dersom du morer dig daarlig

 

 

Barnlige Dage saa milde se Ensom i skovrige Dale

 

 

Billetgrossererne maa ikke (De gode gamle Rumlekasser af Olfert Jespersen), #

Drej om ad lille Kongensgade *

OUB-169b og OUB-267a

 

 

Blot Tietgen vilde skaffe mig et lille billigt Laan, gammel soldatersang, #

Hvad jeg nu'nte tro, han gør, For han har aldrig gjort det før

OUB-613a

 

 

Da jeg som ganske Lille

Min Anna hun er væk!

OUB-281b, OUB-502b og OUB-579b

Vagtparaden *

VB-268b

 

 

Da Renz han kom

Lønholt er kommen!

OUB-629a

 

 

Da vi fra Hjemmet reiste bort se Vi Sømænd gør ej mange Ord

 

 

Danmark, deiligst Vang og Vænge af P. E. Rasmussen, T: DM 1,20 – FS 9

Nytaarsbøn til Gud

OUB-176b

Prindsesse Alexandras Formæling

OUB-491a

 

 

De fleste Folk paa Verden seer (Taratabumtrala) af Henry J. Sayers, #

De glade Københavneres nyeste Honnørmarsch

OUB-505a

Dyr Kærlighed paa Frederiksberg

OUB-73

Herre Jemini, Madam!

OUB-68a

 

 

De kjøbenhavnske Piger er nu saa som saa, anonym, #

Sømandsvise *

OUB-360a

 

 

De vog dem, vi grov dem en Grav i vor Have af N. P. Hillebrandt, T: DM 1,54 – FS 67

De sønderjydske Piger * ¤

OUB-141b

Den sønderjydske Piges Klage

OUB-29b og OUB-496b

 

 

Deilige Øresund af C. J. Hansen, T: DM 1,28 – FS 77

Nr. 2...om Restauratøren og Jordemoderen m. Fl.

OUB-622

 

 

Dejlige Danmark, hør, hvor det klinger se Længe var Nordens herlige Stamme

 

Den er forholdsvis temmelig go', revyvise, #

Den er forholdsvis temmelig go' * ¤

OUB-249a

Den fattige Jomfru paa Kvisten

OUB-165a

 

 

Den fulde Maane rædsomt lyste, anonym, T: LV 8,24

Carl og Emma *

OUB-523

Den faldne Kvinde

OUB-128a

Skrækkelig Ulykke! Paa Hærens Laboratorium sprang et Hus i Luften

OUB-470

 

 

Den første Kjærlighed, ak ja af Caroline Recke-Madsen, T: DM 2,25 – FS 583

Den første Kjærlighed

OUB-515a

 

 

Den gamle Tappenstreg

Ellevte Regiment ved Oversø

OUB-437

 

 

Den Kragelund, den Kragelund

Amerikansk Humbug

OUB-561

Aa Kragelund, aa Kragelund *

OUB-433a

 

 

Den lille Efternøler

Den lille Piges Sang

OUB-473b

 

 

Den lille Karen Spidsmus (af "Sommer=Revuen"), (En Vejrprofet har hittet paa af Olfert Jespersen), #

Karen Spids og hendes Ferdinand *

OUB-287a

 

 

Den lille Ole med Paraplyen af O. Jacobsen, #

Den lille Ole med Paraplyen *

ENy-10b

Den nøgne Mand i Aagade

OUB-409

 

 

Den raske Klinkevals (Høkerens Datter elskede jeg) af William Rantzau, #

Vil du la' Hønen gaa, det er Spækhøkerens

OUB-127b

 

 

Den raske lille Fiskerpige af Ludolf Waldmann, #

Den lille Fiskerpige *

OUB-194a og OUB-499a

Pudsepeters Optagelse i "Frelsens Hær"

OUB-70a

 

 

Den stolte Skude trues, engelsk melodi

Mit kære Skib *

Ærboe-6a

 

 

Den Sømand er saa lidet estimeret, anonym, #

De norske Lodser

OUB-47a

De tre Lodser

OUB-260

Den fattige Piges Kærlighed til den rige Karl

OUB-480b

Den gamle Soldat fra Krigen

OUB-495a

Den Sømand er saa lidet estimeret * ¤

Ærboe-6b

Den tro Pige, der reddede sin Kæreste, Sømanden

ENy-140b

Den unge Sømands haarde Skæbne

OUB-595

Den utro Ven

OUB-547b

En dansk Piges sørgelige Skæbne

OUB-98

Fædrelandssang

Ærboe-1b

Mytteri og Mord

OUB-566

Sangerinden og Studenten

OUB-533

Skarpretteren og hans Forhold under Anders Sjællænders Henrettelse

OUB-86

 

 

Den Sømand hejsede sit Flag se Guds Himmel var saa mørk og graa

 

 

Den Vægter standser i sit Vers (Julia, Julia, Hopsasa), anonym, #

Erik Lønholt

OUB-628

Eriksens Begravelse

OUB-498

Hallelujapigerne

OUB-114a og OUB-337a

Hallelujapigerne i Frelsens Hær

OUB-376a

Huset paa Værnedamsvejen

OUB-191

Lønholt stak a' med de 19,800

OUB-232

Nr. 6...om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-140

Om Bagermadamen

OUB-74

Pjaltenborgs Brand *

OUB-476

Sangerinden og Kræmmerdrengen

OUB-28

 

 

Dengang Almagtens Gud se Naar mit Øie er lukt

 

 

Dengang jeg drog afsted af E. Horneman, T: DM 1,30 – FS 514 – LV 10,35

Fremad!

OUB-414b

Krigs-Vise og Beretning. 1861

OUB-184

 

 

Der er deilig i Kjøbenhavn

Det moderne Kjøbenhavn *

OUB-117b

 

 

Der er en Trolddom paa din Læbe af P. Heise, T: DM 5,36

Tro, Haab og Kærlighed

OUB-610c

 

 

Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden af C. E. F. Weyse, #

D. K. H. Kronprinsens og Kronprinsessens Sølvbryllup

OUB-363

Danmarks stærkeste Mand, Carl Jensens ulykkelige Død

OUB-485

De to Menneskeædere

OUB-524

De 50 forførte unge Piger i København

OUB-153

Dronning Louise

OUB-508

Frederik den Syvendes Bisættelse

OUB-489a

Ruslands Kejser er død

OUB-503

Sang for Danske *

ENy-136b

 

 

Der er et yndigt Land af H. E. Krøyer, T: DM 1,35 – FS 17

Der er et yndigt Land *

ENy-136d

 

 

Der er mange Ting, som driller af Erik Bøgh, #

Morderen Ole Sørensens Frigivelse

OUB-467

 

 

Der er saa stille i vor Gaard, anonym, T: DM 3,37 – LV 2,53 se To Drosler sad paa Bøgekvist

Der er saa stille i vor Gaard *

ENy-38a

 

 

Der gik udi Lunden i Aftenen silde (Krybskyttevisen), dansk folkemelodi, T: LV 7,37

Barnemorderskens Sang

OUB-464a

Brig ”Thekla“s Undergang

OUB-167

Sidste Farvel til min Elskede

OUB-244a

To Venners sørgelige Skæbne paa Jagten * ¤

OUB-31a

 

 

Der gives i Verden Bekymring og Møje se Der gik udi Lunden i Aftenen silde

 

 

Der, hvor Genfersøen krummer sig i Bugt, anonym, #

Den gerrige Mands Død

OUB-479

Der, hvor Genfersøen krummer sig i Bugt * ¤

OUB-480a og ENy-69b

Hans og Kirsten

OUB-222a

Konen, der meldte sin Mand for Øvrigheden

OUB-119

Møllersvenden han var Barnets Fa'er!

OUB-223a

 

 

Der kommer en Bonde ridende, gammel bondevise (Den Sømand han maa lide), T: DM 2,40 – FS 569 – LV 1,52

Baadsmand Oles Peter

OUB-460b

Gaardmanden og hans Kone, som reiste til Marked *

VB-115

 

 

Der vanker en Kunstner ved Tiberens Bred (af "Kunstnerliv") af C. E. F. Weyse se Der vanker en Yngling ved La'gaardens Aa

 

 

Der vanker en Yngling ved La'gaardens Aa (O Gine, du dejlige Mø) af T. Weyse, #

Der vanker en Yngling ved Ladegaardens Aa, O Gine, min deilige Mø! *

VB-268a

Grosserer Gamél og Studenten

OUB-19

Ny Skopudservise

OUB-303b

Pige=Forføreren i København

OUB-72

Pudse=Peter's Selv=Biografi

OUB-389

 

 

Der var ensomt og trist

Der var ensomt og trist paa min fattige Kvist *

OUB-603b

 

 

Derhenne i Pilestræde se Den er forholdsvis temmelig go’

 

 

Det er den søde Nikolaj

Sangerinden Stine Gaasebens Eventyr

OUB-330a

 

 

Det hændte sig forgangen Nat

Ole, som gaaer i Byen for Pigerne

OUB-383

Skaal til Nytaaret 1860

OUB-174b

 

 

Det var en Aften paa Tivoli (af "Tre for Een") af Erik Bøgh, T: DM 2,50 – FS 420 – LV 1,65

En Aften paa Tivoli *

OUB-251b

 

 

Det var en Lørdag Aften, sjællandsk folkemelodi, T: DM 1,50 – FS 159 – LV 1,68 se O havde jeg blot Vinger

Det var en Lørdag Aften * ¤

OUB-137b, OUB-380b og OUB-401b

En Stejer til mig

OUB-254a

Min Pige derhjemme

OUB-31b

Sidse Madsen fra Kasino og Skorstensfejeren

OUB-547a

 

 

Det var i Vintrens Kolde Nat se Forgangen Nat vor sultne Kat

 

 

Det var ved Helgoland at sidst vi Fjenden saae af E. Horneman, T: DM 2,54 – FS 551

De mærkelige sammenvoxede Tvillinger

OUB-482

 

 

Det vil sige, naar man trænger dertil (Jeg kommer i fornemme Kredse) af Olfert Jespersen, #

Manden i Kjøkkenet

OUB-606b

 

 

Dig, elskte Frankrig, mit Farvel jeg byder se Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden

Den skrækkelige Ulykke i Hardley

OUB-449

Det ulykkelige dobbelte Selvmord

OUB-145

Slaget ved Wørth

OUB-397

 

 

Dommedagsbasunen lyder snart (Sikken voldsom Trængsel) af Adolf Müller, T: DM 2,257 – FS 303

Skal Verden forgaa den 12te August?

OUB-556

 

 

Drachmann, han er rød

Gaa i Landemærket hen og slaa ihjel *

OUB-490a

 

 

Droslen slog i Skov sin klare Trille af Joseph Glæser, T: DM 1,55 – FS 224

Danmark *

OUB-629b

 

 

Du er rig, Du er deilig, o Syd! af Rudolf Bay, T: DM 1,58 – FS 20 – LV 9,50

En Dame med Overskæg

OUB-375a

Syd og Nord *

OUB-520c

 

 

Du Land, som har baaret min Vugge en Gang af Henry C. Work, #

Barnets Død

OUB-574c

 

 

Du lille Fugl, som jeg har kendt saa kort af Caroline Recke-Madsen, T: DM 3,64

Den bortfløjne Fugl *

OUB-194b

 

 

Du siger, at du Intet ejer

Tro, Haab og Kærlighed *

OUB-610c

 

 

Du spørger, min Dreng, hvad jeg vil med den visne Viol af H. C. Lumbye, T: DM 1,6 – FS 316 – LV 7,64

Violen * ¤

Le-153b, OUB-190b, OUB-225b og OUB-499b

 

 

Du Vaarens Viol

Den sidste Viol

ENy-182b 

 

 

Du ærlig hvile skal i Graven

Fyrsten og Slaven * ¤

OUB-504b

 

 

Dunken Peter Knallerup se Rundt om i Landet er en Sorg saa stor

 

 

Dybest i Hjertet en Blomst der gror (Daisy Bell) af Harry Dacre, T: FS 657 – LV 2,136

Daisy Bell efter Brylluppet

OUB-137a

Daisy Bell! eller Cyklistens Frieri! * ¤

OUB-487a

 

 

Dybt nede i Dalen, hvor hendes Hytte laa se To Piger de gange sig ned til en Strand

Spillemandens ulykkelige Kærlighed *

OUB-603a

 

 

Där gingo tre jäntor i solen (En glad Trall) af Felix Körling, T: LV 2,293

Hold mig i Haanden

OUB-204a

 

 

Där var en svenska flicka, gammel svensk melodi, T: LV 1,179 se Nu kan man blive giftet

 

 

Elsk mig lidt og elsk mig længe af P. O. B., T: DM 5,70

Elsk mig lidt og elsk mig dygtigt

OUB-371b

 

 

Elskte Moder, vredes ikke

 

Elskte Moder, vrede ikke *

OUB-586b

 

 

En blid og yndig Aftenstund

En blid og yndig Aftenstund *

OUB-14b

 

 

En Dame jeg saae med en herlig Figur se To Piger de gange sig ned til en Strand

Med Haaret ned ad Nakken *

Le-153a

 

 

En deilig ung Ridder i Lunden mon gaa se Jeg vanker ved Søen i stille Aftenstund

 

 

En Dreier er en herlig Mand

Kaperkudskene og Jernbanen

OUB-478a

 

 

En heldig Stund i Ægtestand

La, da, di, da!

OUB-186

 

 

En Kobbersmed han er et Jern (Den evigglade Kobbersmed) af C. Peters, T: LV 1,38

Brummevise

VB-26a

Det kan vi inte ha'!

OUB-407a

Frelsens Hær

OUB-378

Grossereren og Studenten

OUB-60

Skopudsere

OUB-303a

 

 

En lille Sangfugl sad en Gang af Göran Møller, T: FS 103

Lille Sangfugl *

OUB-49c, OUB-250b og OUB-601b

 

 

En Sextour, ak i det lille Ord af E. Horneman, T: DM 3,77 – FS 597 – LV 6,82

En Sangerindes Frieri

OUB-132

En Sextour i Kjæden

OUB-526

Jomfru Sørensens Kjærlighedshistorie

OUB-543

Sangerindens Kjærligheds=Historie

OUB-152

Skomagermester Flik og hans Læredreng Peter Strik

OUB-210 og OUB-560

 

 

En Smaafugl gynged paa Lindekvist (Där sjöng en fågel på lindeqvist) af W. Th. Söderberg, T: FS 101

Du lille Fugl paa Lindekvist *

OUB-26b og OUB-101b

Skipperens Kone

OUB-329b

 

 

En Snedker maa lime og lirke sig frem af A.W. Lanzky, T: DM 2,70 – FS 358 – LV 7,82 se Man fortæller i saa mangen en Krønikebog

Grovsmedens Vise *

OUB-359a og OUB-456b

 

 

En Stejer til mig eller en Carlsberg til mig se Det var en Lørdag Aften

 

 

En stjerneklar Aften i Roligheds Lund, dansk folkemelodi, T: DM 3,79 – FS 163 – LV 7,69

Ludvig og Lise *

OUB-207a

 

 

En Sømandsbrud har Bølgen kjær (af "Capriciosa"), bøhmisk folkemelodi, T: DM 5,78 – FS 402 – LV 1,88

En Sømandsbrud har Bølgen kjær *

OUB-15b

 

 

En Vise for Eder jeg nu fremføre vil (Strassborgervisen, æ. udg.: Der boede en Kjøbmand ved Hamborger Bro), anonym, #

Hagbard og skøn Signe

OUB-64

Karen Stine Larsen af Borup

OUB-379

Strasborger=Vise *

ENy-63

 

 

En Yngling gik i Skoven ud se To Drosler sad paa Bøgekvist

 

 

En Ægtemand gaar sejg (Ein flotter Studio)

Bum!!

OUB-334a

Er der Sand paa Trappen

OUB-456a

Gaberbejse *

VB-117

Sju! eller Ingen "Gaber-Beise"

OUB-101a

 

 

Ensom i skovrige Dale, af svensk oprindelse, T: LV 2,90

Fingals Vise *

OUB-457b

 

 

Er Du Lykken, som over min Livsvej gaar

Mit Livs Sol

OUB-203a

 

 

Er et Kys dog ej den største Lykke (Saa sødt, saa sødt!) af Rud. Förster, T: FS 600

Pudse=Peters Død

OUB-562

Spællemanden

OUB-501a og OUB-613b

Saa sødt, saa sødt! *

OUB-565a

 

 

Erindrer De, det var i Kongens Have af Thielman, #

Erindrer De, det var i Kongenshave *

OUB-34b

Gardens lille Tambour

OUB-598

Nr. 4...om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-624

 

 

Et Dydens Mønster er vort lille Land

Vi gi'r den med Præstekrave paa! *

OUB-284a

 

 

Evig Naturen skjænker sine Gaver af F. F. Flemming, T: DM 1,73 – FS 478

Sorg er i Danmark

OUB-489b

 

 

Farvel, du Hus, hvor min Fader bor af Henriette Nielsen, T: DM 2,75 – FS 452

Den gamle Metusalem

OUB-172

Farvel du Hus, hvor min Fader bor * ¤

OUB-116b og OUB-464b

For første Gang

OUB-332b

Prindsesse Alexandras Afreise til England

OUB-491b

 

 

Farvel, mit elskte Fødeland, anonym, T: DM 2,76 – FS 558

En gammel Soldatervise *

OUB-495b

 

 

Farvel, mit Fødeland, jeg byder, amerikansk melodi, T: DM 2,77 – FS 605

Den russiske Bonde Og Prindsesse Dagmar

OUB-493a

Farvel til Danmark * ¤

OUB-18b, OUB-330b og OUB-433b

Sølvbryllups=Sang

OUB-79

Søren og Malle (a)

OUB-226

 

 

Fjernes Syd, du skjønne Spanien, dansk folkemelodi, T: LV 7,74

De to Ligrøvere eller Et skrækkeligt Øieblik

OUB-289

Elsket og forladt!

OUB-612b

Gravrøveren, eller: Den levende begravede Brud

OUB-219a

Zigeunerdrengen * ¤

OUB-21b og VB-18b

 

 

Flyv fra Jorden freidig op

Flyv op *

OUB-299b

 

 

Forgangen Nat vor sultne Kat (Aarhus Tappenstreg) af C. C. Møller, #

Soldatervise

OUB-88a

 

 

Forgangen Aar en Sangerinde

En Spøg over Dyrehaven

OUB-21a

 

 

Fra Din høie Zone se O søde Ven, o kjære

 

 

Fra Fædreland med Haab og Lyst

Fra Fædreland med Haab og Lyst *

OUB-33b

 

 

Fra jeg i Vuggen laa af O. Métra, T: DM 5,90 – FS 606 – LV 1,104

Glædelig Fastelavn

OUB-604b

Pigerne i vor By

OUB-296a

Skandalen paa Nørrebro

OUB-159

Vedbæk - Skodsborg - Kjøbenhavn *

OUB-117a

 

 

Fra London og til Dover, fransk melodi, T: LV 5,89

Fra London til Dover *

OUB-204b og OUB-254b

Tyrkepigens haarde Skjæbne

OUB-348a

 

 

Fra Pjaltenborg til Rosenborg (De spørger rundt i Bladene), tysk melodi, #

Jeg bor i Nr. 17

OUB-550a

Skal De vælter Mandens Øl!

OUB-608b

 

 

Fra Tyskland uddrog (Singdudelei), anonym, T: LV 10,71

Matrosen, der gik iland hos en Justitsraad

OUB-340a

Sangerinden Lotte Sjokkelund

OUB-225a

Sminke=Thoras Levnet og Eventyr

OUB-263

Til Pintse, naar Skoven bli’er rigtig grøn

OUB-247b

Aa, lad os nu blot inte skabe os!

OUB-81

 

 

Frankrigs Sønner! Op nu at fægte (Marseillaisen) af Rouget de l'Isle, #

Danmarks Ven, de Franskes Keiser

OUB-405

Fa'er, kan det gaae i Længden?

OUB-572

Marseillasen *

OUB-213a

 

 

Freidigt kan Du stande af E. Horneman, T: DM 1,81 – FS 543

Kampen ved Dybbøl

OUB-424

 

 

Fri, som Fuglen paa Qvist se Naar mit Øie er lukt

 

 

Fuglen sit Øie lukker af N. P. Hillebrandt, T: DM 3,88 – FS 287

Erik Lønholts Dom

OUB-626

Fuglen sit Øje lukker *

OUB-136b

 

 

Første Skaal jeg bragte Ægtestanden (Nytaarsnat 1850), T: DM 5,91 – FS 506

Hvad Manden paa Frelserens Taarn kan se

OUB-314a

 

 

Gigerl=Marsch

Certosaherrer

OUB-290a

 

 

God by Charley

O! min Charles

OUB-3b

 

 

God Dag, I lysegrønne Træer af Fritz Andersen, T: DM 1,86 – FS 320

God Dag, I lysegrønne Trær * ¤

OUB-41b og OUB-269b

 

 

Grønne Kranse af E. Horneman, #

Grønne Kranse *

ENy-69c

 

 

Guds Himmel var saa mørk og graa, folkelig omsyngning af Charibels Skærsommersangen, #  se Ak, bed mig aldrig  mere

Ane Malkepige blev Præstefrue

OUB-573a

Børneslagteriet i Elbagade

OUB-160

Dampskibet "Prins Carl"

OUB-381

Der laa en Baad ved Stranden

OUB-50b

Det er opdaget...Frøken Møller er et fuldstændigt Mandfolk

OUB-367

Fyrbøderen paa "Thingvalla"

OUB-466

"Georg Stage"

OUB-48

Guds Himmel var saa mørk og graa * ¤

OUB-349b

Mordet paa Kontorbud Meyer

OUB-170 og OUB-465

Skudt af de Vilde

OUB-304

49 danske Fiskere druknede

OUB-46

 

 

Gutterne derhjemme (af "Gutter ombord") af E. Horneman, T: DM 1,91 – FS 515

Gutterne derhjemme *

OUB-490b

 

 

Har I aldrig seet en Abolitionist af Erik Bøgh, T: DM 5,101 – FS 611

En Abolitionst

OUB-11b

En Abolitionist *

OUB-103b

En væmmelig Schofelist

OUB-586a

Kort Proces med Tydsken

OUB-422b

Matrosens Hændelser

OUB-7b, OUB-338b og OUB-339b

Søren og Malle (d)

OUB-226

 

 

Hen i de foraarsfriske Skove, sangvals af Rudolf Førster

Vaarens første Viol *

OUB-281a og OUB-579a

 

 

Her er Liv og Løier her i Vrimlen

Tivoli, eller: Her er Liv og Løier *

OUB-515b

 

 

Her i Byen det kan nok at leve gaa an, #

Den lykkelige Modeboutik og den yndige Dukke i Vimmelskaftet

OUB-34a

Det nye Politi og Tjenestepigernes Torvekurve

OUB-43

Kjøbenhavn er deilig *

OUB-264b

 

 

Her i Byen klages over Fattigdom

De svenske og norske Studenter i Kjøbenhavn

OUB-11a

Den slesvigske Gjæst

OUB-264a

 

 

Her I samles alle fagre Piger, anonym, T: DM 3,100

En Spaavise * ¤

OUB-375b

 

 

Her kommer jeg som et fælt Gespæns, T: FS 560 se Rundt om i Landet er en Sorg saa stor

 

 

Hernede fra Slien jeg skriver dig til se Hernede ved Slien, med Hjertet beklemt

 

 

Hernede ved Slien, med Hjertet beklemt af J. P. Hansen, T: DM 2,105 – FS 548

Den utro Pige

OUB-248a

Hernede fra Slien

OUB-23b

Smaafuglenes Sang

OUB-581b

Vagtstue-Vise

OUB-494a

 

 

Hi-Ha-Heinerich

Den søde Nikkelaj

OUB-337b

 

 

Hist hvor Kornet gyldent Bølger se Langt herfra, hvor Kornet lyser over Enge

 

 

Hr. Madsen, Hr. Madsen, det var en fiffig Fyr af C. M. Bellmann, T: FS 615

Herr Madsens forbryderiske Kjærlighed til ukonfirmerede Børn

OUB-130a

Nr. 3...om Jordentreprenøren, Restauratøren og Jordemoderen m. Fl.

OUB-623

 

 

Hurra for mig, hurra for dig!

Hurra for mig, hurra for dig, skal vi atter til Orlogs gaa! *

OUB-24a

 

 

Husker du i Høst, da vi hjemad fra Marken gik af P. Heise, T: DM 1,108b – LV 7,127

Lille Karen *

DIV-14b, OUB-216b, OUB-355b og OUB-605b

Lille Karen, der blev knappet af

OUB-136a

 

 

Hvad er vel et Menn'ske, naar Pungen er sløi?, anonym, #

Hvad er Soldaten uden Mad og en høihælet Snaps?

OUB-56a

 

 

Hvem sidder der bag Skærmen af Carl Nielsen, #

Jens Vejmand *

DIV-14a

Niels Husmand

OUB-83a

 

 

Hver Dag, naar jeg kommer til Vinduet hen

Blinkervise *

OUB-554a

 

 

Hver feger for sin egen Dør se Vi Sømænd gør ej mange Ord

 

Hver Morgen tidlig Klokken fem (Skomagermester Løjdi) af Hagbarth, #

Lønholt flygtet fra Arresten!

OUB-630

 

 

Hver Søndag reiste jeg min Krop (Hver Morgen…) af Wenzel Møller, #

Skrædermester Slange

OUB-651

 

 

Hvis det morer Dem en Gang

Gutter ombord!

OUB-460a

Trom, trom, nu skal I høre! *

OUB-565b

Syng, du glade Københavner

OUB-497b og OUB-500b

 

 

Hvor herligt er mit Fødeland af L. M. Ibsen, T: FS 88

Norsk Folkesang *

OUB-58b

 

 

Hvor klinger deiligt disse Dandsemelodier (af "Den sidste Nat") efter Mozarts Valse du Havre, T: DM 5,123 – FS 464

Vise om Phønix

OUB-126

 

 

Hvor Sejleren paa lette Bølge gynger se Den Sømand er saa lidet estimeret

 

 

Hvormeget Ondt lider (ei) en Fiskermand, anonym, #

Hvormeget Ondt lider ei en Fiskermand *

OUB-343b

 

 

Høit fra Toppen nu Blodflaget vaier (af "Capriciosa"), fransk melodi, T: DM 3,125 – FS 405

Høit fra Toppen nu Blodflaget vaier *

OUB-493b

 

 

Hør, du glade Sømand, naar du gaar fra dit Land, anonym, #

Hør, du glade Sømand *

OUB-47b

 

 

Hør, Ellen, hør i Fald du vil af A. Ditmer, #

Hør, Ellen, hør i Fald du vil * ¤

OUB-1a og OUB-54a

25 Aar i Lænker

OUB-531

 

 

Hør, Kjedelflikker, har han Tid

Kjedelflikkervise *

OUB-115b og OUB-342b

 

 

Hør, lille Pige, med det guldgule Haar!, anonym, T: DM 3,138

De unge Elskende *

OUB-555b 

 

 

Hør Line, min fagre Hvedeknop

En Krone her, en Krone der *

OUB-216a

 

 

Hør nu, Musiken kommer

Hurra for Fastelavn!

OUB-604a

Kjøbenhavn ved Nat

OUB-171a

Tournyren a'

OUB-361a

 

 

I Barndommens Dage af Fr. Jørgensen, #

I Barndommens Dage * ¤

ENy-183b,OUB-83b, OUB-215b, OUB-376b, OUB-573b og OUB-596b

 

 

I Barndomstidens Rosenalder se Den fulde Maane rædsomt lyste

 

 

I Danmark er jeg født af H. Rung, T: DM 1,123 – FS 32

Danmark, mit Fædreland! *

VB-265b

I Danmark, er jeg født *

OUB-553b

 

 

I et Værtshus sad en Herre, #

De begede Matroser

OUB-350

Lørdagstyven

OUB-396

Matrosen og Mette i Aftenstjernen

OUB-360b

Nia, nia, nulalla *

VB-262

 

 

I Faaborg paa Lazarethet (Der var en Konning i Lejre), anonym, #

Dampskibet "Londons" totale Undergang

OUB-539

I Faaborg paa Lasarettet *

Ærboe-22b

 

 

I lille Kongensgade (af "Byens Fædre"), gammel melodi, T: LV 1,152

Fatter Nagels Vise *

VB-81a

I lille Regnegade, En Stjerne Prægtig skinner

OUB-190a

 

 

I Mantua i Lænker, tysk folkemelodi, #

Andreas Hofers Død *

OUB-268b

 

 

I Nyhavn kan De tro den gaar (Rullen gaar) af Ruth Jensen se Skjøndt denne Verden er profan

 

 

I Skoven har jeg hjemme, i Skoven har jeg ham (I Skoven, hvor jeg vandred) af E. Hornemann, T: DM 2,142

Blomster=Pigen(s Sang) *

OUB-203b, OUB-336b, OUB-455b og OUB-488b

 

 

I Skvaldergade vi gik og ha'de af Carl Erichsen, #

Vi vil ha' Øl

OUB-602a

 

 

I vor Barndom vi hørte Kartovernes Brag af Hans Hansen, #

Feltmarsch for unge Skarpskytter * ¤

ENy-136a og OUB-88b

Leiren ved Hald

OUB-89a

 

 

Ich liebe se Sejle op ad Aaen

 

 

Igaar jeg fik min Trøje af E. Horneman, T: DM 2,137 – FS 519

Soldaten *

OUB-486b og OUB-558b

 

 

Ja, du er den første, jeg Haanden har givet, anonym, # se Der gik udi Lunden i Aftenen silde

Ja, du er den første, jeg Haanden har givet *

ENy-140a

 

 

Jacob Scavenius laver om paa hver Skolebog, efter Olfert Jespersen, #

Hør, stop nu lidt, Schmidt

OUB-44a

 

 

Jag will ha rus, en gladjes rus hvar Dag af Moleau, #

Bal i Haven

OUB-336a

Margarine=Vise

OUB-517a

Til mit Hjertes Dame

OUB-219b

 

 

Jeanette i den grønne Skov af Berniaux, T: LV 1,158

Annette og Peter Christian

OUB-537a

 

 

Jeg behøver vel neppe at meldes se Det vil sige, naar man trænger dertil

Den lystige Krabat

OUB-163a og OUB-235a

Har De seet disse Bybudde-Qvinder

OUB-121a

Hilsen fra Galathea *

ENy-147a

Jens med Suleposen!

OUB-52a

Matrosens Rejse=Eventyr

OUB-18a

 

 

Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne, gammel folkevise, T: DM 4,128 – LV 2,139

Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne *

ENy-151a

Modermorderen Arthur Jørgensen

OUB-461

 

 

Jeg elsker Dig saa inderlig

Arie *

OUB-365b og OUB-382b

 

 

Jeg elsker Havet, naar det stormer vildt af Sofie Dedekam, #

Hvad jeg elsker *

OUB-290b og OUB-551b

 

 

Jeg er den frie Mand og synger af T. W. Naumann

Den frie Sanger

ENy-147b

Den frie Sanger *

OUB-577b

 

 

Jeg (Jæ) er i Glostrup født og baaren, tyrolervals, #

Ditlumdeja, eller den rødhaarede Ane

OUB-488a

 

 

Jeg (er) stakkels Sidse Madsen af Emile Paladilhe, #

Sidse Madsens Vise

OUB-548a

 

 

Jeg for en Anden i Krigen gaar (af "Rekrutten") se Rundt om i Landet er en Sorg saa stor

 

 

Jeg fødtes saa fornem, det var i et Slot

Hulida - ha ha! *

OUB-205b og OUB-494b

 

 

Jeg har altid her i Verden staaet ene (Harmonikavisen) se Udi Kampen de Riddersmænd drage

 

 

Jeg har nu saa min egen Smag af Fr. Jørgensen

Der er Ingenting saa dejligt som en Maaneskinstur *

OUB-548b

 

 

Jeg har rejst, jeg har kendt til Alverdens Krapyl (Makkedulle), engelsk matrossang

Makkedulle *

OUB-228b

Vil du væk med den Harmonika!

OUB-32a

 

 

Jeg (Jæ) hedder Pæer aa jæ kommer fra min Faders Gaard se Jeg vanker ved Søen i stille Aftenstund

 

 

Jeg kom fra Alabama (O Susanne) af Stephen C. Foster, T: FS 629 – LV 1,249

Pigen som Sømand

OUB-120

 

 

Jeg kom fra Syden, fra mit varme Hjem af G. Lumbye, T: DM 3,159

Kære Minder *

OUB-206b, OUB-287b og OUB-295b

 

 

Jeg priser ej Stormænd af F. L. Æ. Kunzen, T: DM 5,156 – FS 404 – LV 7,109

Nyboder * ¤

OUB-602b

 

 

Jeg rendte rundt den hele By

Ole, som gaaer i Byen for Pigerne

OUB-383

 

 

Jeg synge vil en Vise, en Vise uden Pral (af "Soldatens Sang om Generalerne"), af E. Horneman, T: DM 1,146 – FS 532

Lieutenant Ancker

OUB-458

 

 

Jeg vanker ved Søen i stille Aftenstund, anonym, #

Alfred og Alvilda

OUB-247a og OUB-402a

De tre Søstre eller Dansens Magt

OUB-268a

Den danske Pige i Amerika *

Le-170b

Jeg var en ung Sømand, fra Dower jeg kom

OUB-24b

Rekrutten

PS-79a

Trænkonstabel=Rekrutens Vise

OUB-29a og OUB-496a

 

 

Jeg ved hvor der findes en Have saa skøn af J. A. P. Schultz, T: LV 7,122 se Bag grønklædte Bakke der ligger et Hus

 

 

Jeg veed en Vraa imellem Bjerge af I. Sandström, #

Min lille Vraa blandt Bjerge *

OUB-1b, OUB-54b og OUB-547c

 

 

Jeg ønsker ej et Slot med gyldne Sale

Beskedne Ønsker * ¤

OUB-290c, OUB-407b og OUB-610b

 

Jomfru vil De med i Skoven (Kragelunds=Visen) af L. C. Kragelund, T: DM 5, 168 – FS 639 – LV 6,142

Den er af Kragelund

OUB-371a

Kvistkammertyve i Borgergade

OUB-243

 

 

Jægerhytten er mit Hjem, anonym, T: DM 3,176

Jægerhytten er mit Hjem *

OUB-82b

 

 

Kan Du huske, min Veninde se Jomfru vil De med i Skoven

 

 

Kejseren af Kinesiens Land (af "For Alvor"), fransk melodi, T: DM 5,171 – FS 643 – LV 1,186

De glade Pigers Liv paa Alleenberg

OUB-206a

Guldkuren

OUB-295a

Maren Svipdatter, der kom til Kjøbenhavn og lærte Adskilligt

OUB-14a

Vaagn op, Hr. Sørensen!

OUB-447

 

 

Klokken lyder, Skibet skal gaa af Hagbarth Cohn, T: DM 5,173

Guldgraverens Farvel *

OUB-435b

 

 

Kom Karoline

Kaveline og hendes søde Ven *

OUB-349a

 

 

Kom kjære Brødre, Kammerater

Krigen 1864

OUB-414a

 

 

Kommer, hvo som komme kan! (I en Kælder sort som Kul), anonym, T: DM 5,175 – LV 2,87

Hvad Peter Søvren saae i København

OUB-528a

 

 

Krillevillevibombom, #

Afskedsbrydekampen

OUB-321a

Boretyven

ENy-150a

Kongen og Præsten

OUB-469

Makketut=Visen

OUB-559a

Skræderen i Krigsret

OUB-301a

 

 

Kære Moder, hvorfor sover du?, anonym, #

Kære Moder, hvorfor sover du? * ¤

ENy-182a

Kærlighedsvise om den forladte Elskers ulykkelige Kærlighed

OUB-549a

 

 

Kærlighed er en løjerlig Graaspur' af Olfert Jespersen, T: LV 3,207

Søde Trut, jeg er ej som en Graaspur'

Ærboe-22a

 

 

Københavneren er essig og fornøjet

Ta' en anden Frakke paa! *

OUB-380a

 

 

La Sorella

Visen om Storken

OUB-580a

 

 

La' vær' aa grin (Min Bedstefar var Embedsmand = Tornerose var et vakkert Barn, anonym), #

Ferd'nand Ludvigsen Skjorte

OUB-115a

 

 

Langt fra mit Hjem i Savoyens skønne Dale

Langt fra mit Hjem i Savoyens skønne Dale *

OUB-402b

 

Langt herfra, hvor Kornet lyser over Enge, T: LV 1,293

Dyrskue=Sang

OUB-401a

Skamlingsbanken *

ENy-183a

 

 

Lassen die feurigen Bomben erschallen se O hører, Matroser her forud paa Bakken

 

 

Lille Clara, bliv ej vred paa mig af Olof Åhlström se Kære Moder, hvorfor sover du

 

 

Lille Egern sad, anonym, #

Lille Egern sad *

VB-26b

Mester sad saa glad

OUB-608b

Mester sad saa glad, Drak en Snaps, den Rad!

OUB-215a

 

 

Lille Fugl, nu er Du fløiet! af Georg Lumbye, T: DM 4,167 – FS 653

Lille Fugl, nu er Du fløiet! *

OUB-70b, OUB-292b og OUB-294b

 

 

Lille Juleaften, aa hvor er du sød, #

Peter Kristian

OUB-580b

 

 

Line var en dejlig buttet Bondetøs af Olfert Jespersen, #

Peter og Line *

ENy-278b

Paa den Galej skal jeg dog aldrig mer

OUB-169a

 

 

Lotte ist todt (Lotte gik), #

Jomfru Storm og hendes ulykkelige Tilbeder

OUB-53

 

 

Længe var Nordens herlige Stamme af B. Crusell, #

Dejlige Danmark

OUB-23a

Skarpretterens Bekjendelser

OUB-362

 

 

Malbroch i Leding farer (Mallebrok er død i Krigen), gammel anonym fransk melodi, T: FS 564 – LV 1,210

General Malbrochs Krigs=Bedrifter og Død *

ENy-189

I det bare Sengehalm!

OUB-329a

 

 

Malle spiser Paprika

Malles Kæreste

OUB-77a og OUB-372a

 

 

Man fortæller i saa mangen en Krønikebog (Og det var i Aaret 1807), T: FS 511 se En Snedker maa lime og lirke sig frem

Grovsmedens Vise

OUB-359a og OUB-456b

Hvis jeg var Keiser iaften!

OUB-431b

Jens Jensen, der var bleven pepitagal

OUB-78a

 

 

Man nu daglig hør’ den Klage

De maa vente, Kære, De maa vente!

OUB-250a

 

 

Manden og Konen satte sig ned, dansk folkemelodi, T: FS 658 – LV 5,181

Amagerpigen, der var forlovet med en Gardist

OUB-15a

Manden med Nathuen *

OUB-385a

 

 

Marken er mejet og Høet er høstet, dansk folkemelodi, T: DM 5,186 – LV 1,212

Gemytlig Høstvise

OUB-218b

I Høsten *

OUB-475b

Matrosens=Afskeds Opsang

OUB-314b

Matrosens Eventyr i Gothersgade

OUB-161b

Mette og de 3 Gaardmandssønner

OUB-116a

Skrækkelig Vise om den vilde Menneskeæder

OUB-440

 

Med Skibet "Oceanea" se Vift stolt paa Codans Bølge

 

 

Mens Lampen spreder sit hvide Skin af Joseph Glæser, T: DM 2,189 – FS 327

Mens Lampen spreder sit hvide Skin *

OUB-49b

Naar Lampen spreder sit matte Skin

OUB-487c

 

 

Mens Nordhavet bruser af L. M. Ibsen, T: FS 92

Hr. Adam og Frøken Eva

OUB-229b og OUB-334b

"Speed"s Forlis

OUB-492

 

 

Menuetten af "Elverhøj" af Fr. Kuhlau se Hør, Ellen, hør i Fald du vil

 

 

Mikkel Muk (af "Tangoprinsessen")

Visen om Mikkel Muk

OUB-611b

 

 

Min Fader var en Bondemand, dansk folkemelodi, # se Vi Sømænd gør ej mange Ord

Min Fader var en Bondemand *

PS-57b

 

 

Min fjortende Vaar kun jeg skued af E. N. Méhul, T: FS 491 se Vift stolt paa Codans Bølge

 

 

Min Slægt er haabløs, ja det kan De se, anonym, # se Peter Kressian Jensen er mit Navn

Den glade Væbningsmand

OUB-294a

Se Peter Kressian Jensen er mit Navn

OUB-6b

 

 

Min søde fortyllende Dukke

Jeg er din, - fioliolej, Du er min, - fioliolej *

OUB-6a

 

 

Min Tip-Tip-Tip-Tip-Oldefar (En Negerpiges Stamtavle), anonym, T: FS 662 – LV 2,205

Forlorne Maver

OUB-85 og OUB-445

Tip! Tip!

OUB-368

 

 

Mit Hjerte er en Himmel graa af Sofie Dedekam, T: DM 4,184 – FS 663

Taaren *

OUB-487b

 

 

Mit Navn det er Henrik med Ære, opr. italiensk folkemelodi se Den er forholdsvis temmelig go'

 

 

Mit Navn er Rasmus Taa, anonym, T: FS 665

Den rige Frier og Dandserinderne

OUB-385b

Digter Rasmus Taa i Aabenraa *

VB-44

Digteren Rasmus Taa

OUB-95

Glædelig Juul!

OUB-134a

Peter Graa

OUB-431a

Rasmus Taa paa Landet

OUB-80

 

 

Moder, veed du, hvad jeg drømte

Dreyfus Børns Klagesang *

OUB-22a

Krigen mellem Boerne og Englænderne

OUB-601a

 

 

Moders Navn er en himmelsk Lyd af H. Rung, T: DM 1,190 – FS 43

Modersmaalet *

ENy-136c

 

 

Maa jeg spørge: hvor ligger Korea? (af "Vore egne Kinesere")

Kinesernes Tingelingeling *

OUB-354a

 

 

Napoleon var en tapper Kriger, opr. tysk brændevinsvise fra ca. 1750, T: DM 2,207 – FS 387 – LV 1,236

Den guldgule Chineser

OUB-450

Dersom jeg vandt i Lotteriet!

OUB-510

Ding ding dingeling

OUB-129 og OUB-398

Krambamboli *

PS-43b

Stine i Kongenshave

OUB-251a

 

 

Nattens dæmrende Taager af Carl Mortensen, #

Den skrækkelige Ulykke paa Volden

OUB-540

Det afskyelige Mord i Badstrup

OUB-144

Det gruelige Mord, der er begaaet af Ole Sørensen

OUB-179 og OUB-386

Det skrækkelige Mord paa Skovfoged Thomsen

OUB-448

Drejeren, der sprang ud fra Rundetaarn

OUB-258

Dødsdommen

OUB-377

Faderen, der dræbte sig selv

OUB-156

Følger af forbuden Kjærlighed

OUB-546

Konen, der i Løverdags den 2den Marts blev myrdet i sin Stue paa Nørrebro

OUB-259

Malersvenden

OUB-370

Morderen Anders Sællænders Henrettelse

OUB-189

Paa Forpost * ¤

OUB-301b 

Ulykken i Prindsessegade

OUB-387

 

 

Nei, det er dog for galt se Nei, sørge længe kan jeg ei

 

 

Nei, intet Menneske kan tro

Flyttedags-Vise

OUB-235b

Skaal til Nytaaret 1860

OUB-174b

 

 

Nei, mit Humeur er ei som før (Længsel efter Kjøbenhavn)

Pepita de Oliva

OUB-475a

 

 

Nei, sørge længe kan jeg ei (af "Grevinden")

Hvorledes Jomfru Hansen kjørte i Drosche

OUB-241

 

 

Nej, nu skal Pokker tjene mer af N. Dalayrac, T: FS 672

Kaffeforfalskningen

OUB-444

Kokkepigens Eventyr

OUB-600

Maren Kokkepiges Eventyr *

OUB-138

 

 

Nu gaar' en, nu gaar' en

Nu kommer Lønholt!

OUB-627

 

 

Nu kan man blive giftet

En Vartous-Kones Erindringer

OUB-118

Hvad Skomagerdrengen saae paa Sporvognen

OUB-452

Nu skal vi jo brændes!

OUB-182

Optøierne i Kjøbenhavn

OUB-468

Pudse=Peter

OUB-162

Sangerinden, der blev Grevinde

OUB-395

Ægteskabs-Contoiret *

OUB-66

 

 

Nu ligger jeg paa Rheden og skal fare

Nu ligger jeg paa Rheden og skal fare! *

OUB-161a

 

 

Nu skal vi nok atter med Preusseren slaaes af C. C. Møller, T: DM 2,216 – FS 538

Dansk Krigssang for vore Jenser

OUB-422a

Den borgerlige Tollerist

OUB-103a

Hurra for Tolleriet!

OUB-13a

Ny Fædrelandssang

OUB-426

Nytaar 1862 med Et Vers for Landsoldaten

OUB-176a

 

 

Nu staaer jeg ved Maalet jeg længe har tænkt

Dansk Udvandrersang *

OUB-111b

 

 

Nu sænker sig Vaarens svangrende Duft af Victor Bendix, #

Vaarsang

OUB-321b

 

 

Nu vil jeg fortælle min Skjæbne saa tung, folkemelodi,#  se Bag grønklædte Bakke der ligger et Hus

Den blinde Mands Sang

OUB-102a

Den fattige Spillemands sørgelige Levnetsløb

OUB-481

En danske Sømand

OUB-532

En smuk Vise *

PS-106

 

 

Nu (Først) vil jeg præsentere mig, mit Navn er Frøken Top (Sprøitesang af "Grisen") af Georg Lumbye, T: FS 607

Sprøitevisen

OUB-255

 

 

Nytaars=Rimeri se Her i Byen klages over Fattigdom

 

 

Naar det første Glas du tømmer af Susanne Lagier, T: LV 5,31

Skaal for ham, af hvem vi fik *

OUB-32b

 

 

Naar kommer den gode Tid

Aa hvad er det med Dig!

OUB-423

 

 

Naar man faar lidt Godt at drikke, efter gammel ungarsk melodi, T: DM 5,206

En Aftenseilads i Kjøbenhavns Gader

OUB-343a

En Tour paa Stigen

OUB-307

 

 

Naar Mand og Kvinde raabe op og skænds (Bal i Haven) se Jag will ha rus

 

 

Naar mit Øie er lukt af Billy, T: DM 1,199 – FS 670

Ane Andersdatter, der dræbte 3 Børn

OUB-122

En kjøbenhavnsk Dames Erindringer

OUB-99

Soldatens farvel!

OUB-506

Søren og Malle (c)

OUB-226

Til min Elskede

OUB-177b

 

 

Naar Mørket Jorden blinder, anonym, T: DM 5,111

Vægtervers *

OUB-351

 

 

Naar Solen ganger til Hvile af Sofie Dedekam, #

Frøken Anna Hude

OUB-4 og OUB-157

Naar Solen ganger til Hvile * ¤

OUB-249b

 

 

Naar Sorgen blytung paa dit Hjerte tynger, anonym se Der er et Land, dets Sted er højt mod Norden

Et venligt Blik, et Kærligt Ord * ¤

OUB-610a

 

 

Naar vi skal ud paa Livets Vei

En Moder *

OUB-131b og OUB-320b

En Moder

OUB-246c

 

 

O, Fortids stolte Minder (Nu vil jeg indvie jer i), T: DM 5,216 – FS 674

Den rige og den fattige Beiler

OUB-244b

 

 

O havde jeg blot vinger, folkevise, # se Det var en Lørdag Aften

De dyre Tider

OUB-486a

I Ballonen!

OUB-585

Op i Gyngen!

OUB-612a

Rundt paa Gulvet! * ¤

OUB-49a

Tryk paa Knappen!

OUB-292a

Tyven og Rullekonen

OUB-280

 

 

O! hvor hurtigt flygter ei Minutet

Minutet *

OUB-478b

 

 

O, I Piger, o, I Piger, gammel anonym melodi

Hvorlunde man hittede paa Uhret

OUB-202

Stakkels Hanne! *

OUB-605a

 

 

O søde Ven, o kjære, anonym, #

Til min Elskede

OUB-365a og OUB-382a

 

 

O Ægtestand, o kære Ægtestand se Ved Bov der slog en Kugle mig et Hul

 

 

Og der kom 85 og der kom 84

 

O, du min Heinrich! eller Soldatens trofaste Hønseben *

OUB-359b

Ta'en op med Haanden

OUB-77b og OUB-372b

 

 

Og derfor Heidudeli

Heidudeli aa Heidudeli

OUB-111a

Nyboder holder jeg af!

OUB-33a

 

 

Og dersom du morer dig daarlig (Tivolivise af "Nytaarsaften"), anonym, T: LV 10,162 se Det var en Lørdag Aften

Manden, der i et Øiebliks muntre Lune sprang ud fra Rundetaarn

OUB-78b

Plejefa'r

OUB-26a

 

 

Og det var den unge Hr. Pederssøn, dansk folkemelodi, T: DM 1,221

Den unge Herr Petersen

PS-57a

Og det var den unge Hr. Peder selv

OUB-9b, OUB-27b og OUB-284b

 

 

Og dette skal være Mo'er Svendsens Skaal, Hurra

Mo'er Svendsen *

OUB-346

 

 

Og hvis jeg var Keiser en eneste Dag

Der er Slag i Frikadillen!

OUB-342a

 

 

Og hører, Matroser her forud paa Bakken af Poul Nolsø, # se Der gik ud i Lunden i Aftenen silde

Seiladsen *

OUB-391

 

 

Og Ringen, som jeg gav dig

Jens's Afsked fra sin Pige

OUB-89b

 

 

Og Russen han ligger for Tronborg Slot (O hør, o hør hvor det dundrede), T: FS 682

Stormen paa Mysunde

OUB-421

 

 

Oh, var jeg den vingede Sangfugl af S. Walther, T: DM 2,238

Smaafuglenes Sang

OUB-581b

 

 

Om hundred Aar er Alting glemt! (af "Fader Evans Stambog"), gammel anonym melodi, T: DM 1,230 – FS 388 – LV 3,276

Om hundred Aar er Alting glemt! *

OUB-207b

 

 

Op, I brave Marseillaner se Frankrigs Sønner! Op nu at fægte

 

 

Peter Schütt i Barndomsalder, anonym, #

Attentatet i Læderstræde

OUB-143

Damen, der skød paa Doktoren i Læderstræde

OUB-293

Den blodige Duel i Dyrehaven

OUB-497a

Den stærke Værtshusholder

OUB-141a

Dommen er falden! Nr. 8...om Restauratøren, Jordentreprenøren, Jordemoderen m. Fl.

OUB-139

En Restauratør og en Jordemoder

OUB-621

Fru Schwartz-Nielsens sørgelige Svømmetur

OUB-12

Heste=Tyv

OUB-272

Kattetyv og Kattemorder

OUB-173

Kontorbud Meyers Mord

OUB-462

Peter Schütt *

VB-285a

Skarpretteren

OUB-192

Slaget i Tivoli

OUB-483

Tournure

OUB-178

Usædelig Kærlighed

OUB-149

Vandring over Dyrehavsbakken

OUB-454

 

 

Paa Bergen udi Norge, der er jeg barnefødt

Kjærlighed og Troskab *

PS-43a

 

 

Paa blomsterklædt Bakke sad Hjalmar saa tavs, anonym, T: LV 1,136

Hjalmar og Hulda *

ENy-232

Hjalmars Længsel efter Hulda

ENy-198a

Huldas Klagesang ved Hjalmars Lig

OUB-41a og OUB-269a

 

 

Paa'en, paa'en. paa'en igen se Kejseren af Kinesiens Land

 

 

Paa Livets Bane

Jeg stod i Lethraborgs skønne Have

OUB-123b, OUB-285b og OUB-361b

Paa Livets Bane, hvor jeg dig venter *

OUB-165b

 

 

Paa Sjælland hos en Bonde var der Bryllupsfest, anonym, #

Axel og skøn Inger *

OUB-50a

 

 

Paa Søen naar den skummer vred af Johanne Louise Heiberg se Hør, Ellen, hør i Fald du vil

 

 

Raske Gut, tag vare paa din Skude

Søren og Malle (b)

OUB-226

 

 

Rundt om i Landet er en Sorg saa stor, anonym, #

Borgervæbningens Ophævelse *

OUB-104

Farvel til Voldene

OUB-164

Kongen af Portugals Besøg i Kjøbenhavn

OUB-455a

Vi skal paa Boulevarden!

Le-170a

 

 

Rühret in die Bollen und schenke wieder ein se Og hører, Matroser her forud paa Bakken

 

 

Se, først er der Herren Etaserod Monk af Erik Bøgh, T: FS 446 se En Snedker maa lime og lirke sig frem

 

 

Se, Jens, jeg bleven er Skribent (Brev fra Pigerne til Jens) af E. Horneman, T: DM 2,252 – FS 547

Ellevte Regiment ved Oversø

OUB-437

 

 

See jeg er gift med Helene (af "Den skjønne Helene")

Jeg er gift med Helene

ENy-246a

Søren og Malle (e)

OUB-226

 

 

See Jørgen Jensen er mit Navn, #

Artilleristen er en Gut

OUB-559b

De 4 Borgere

OUB-419

Den humane Madmoder, Bagermadamen

OUB-155

Kjæmpekvinden

OUB-245

Nu skal Du faae din varme Mad! *

VB-265a

Restauratøren og Jordemoderen

OUB-328

Skomagersvenden

OUB-300

Skræderen i Hummergade og Vilhelmine

OUB-542

 

 

Sejle op ad Aaen af Emilius Wilhelmi, T: LV 5,241

Vi sejled op ad Aaen *

ENy-278a

 

 

Ser De, her er Skærslibermanden af Olfert Jespersen se Alt det Skønne gaar min Salighed forloren

Skærslibervisen *

OUB-205a

 

 

Sidste Rose, hvor ensom gynger

Den sidste Rose *

OUB-246b og OUB-574b

 

 

Sig, husker du endnu din Alice (Ben Bolts Vise af Trilby) af Nelson Kneass, #

Fiskeren og ung Karen

OUB-549b

Trilby=Visen * ¤

ENy-69a

 

 

Siig, husker du, dengang da ved min Side af Joseph-Denis Dache, T: FS 497 se Erindrer De, det var i Kongens Have

Groscanon og Rataplan *

OUB-520b

 

 

Skjøndt denne Verden er profan

Den raske Gut

OUB-163b

En Garibaldi=Qvinde

OUB-520a

Kätchen hun stak a'! *

OUB-181

Værtshusholderen

OUB-142

 

 

Skorstensfejersvend August, #

Skorstensfejeren August ¤

OUB-581a

 

 

Skynd Dig at faae Tøiet paa

Tjenestepigerne i Tivoli *

OUB-121b

 

 

Slesvig, vort elskede omstridte Land (af "Landsoldaten") af Th. Thaulow, T: DM 1,248

Den fattige Sypiges Sang

OUB-44b

Slesvig, vort elskede omstridte Land *

OUB-354b og OUB-550b

 

 

Slummer-Polka

En ny Vise

OUB-177a

 

 

Smukt i Procession af Emil Horneman, T: FS 696 – LV 8,60

Den lystige Skraldemand

OUB-209

Et Bondebryllup *

VB-18a

Et Kjøbenhavner=Bryllup

OUB-183

 

 

Snart dages det, Brødre (Til Arbeide! Liv eller Død!) af Chr. Joseph Rasmussen, T: LV 7,175

Nr. 5...om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-625

 

 

Som et Skjold mod Østens Magt af J. H. Stuntz, #

Som et Skjold mod Østens Magt *

OUB-7c, OUB-213b, OUB-338c og OUB-339c

 

 

Stop engang, Hr. Conducteur, anonym, #

De nye Velocipeder

OUB-299a

 

 

Storken den sad paa Bondens Tag (af "Sommer=Revuen")

Storken den sad paa Bondens Tag *

OUB-435a

 

 

Strassborgervisen se En Vise for Eder jeg nu fremføre vil

 

 

Syng nu, Gutter smaa af Emil Horneman, T: FS 577

Om det store Slag ved Dybbøl

OUB-536

 

 

Så lunka vi så småningom af Carl Michael Bellman, T: FS 692 – LV 2,274

Matrosens Kjæreste

OUB-340b

 

 

Ta'en med Ro, Petersen

Blinkervise

OUB-554a

Vi gaar til Lindenau

OUB-223b

 

 

Tid at tie, Tid til at tale

Krigen 1864

OUB-414a

 

 

Til min elskede Mand, dansk folkemelodi, T: DM 3,282

Sømandskonen til sin Mand *

VB-285b

 

 

Til Pintse, naar Skoven bli'er rigtig grøn se Fra Tyskland uddrog

Til Pintse, naar Skoven bli'er rigtig grøn *

OUB-247b

 

 

Tingeling for Massa

Inspektøren og "Pleiemoer" paa Stolpegaard

OUB-131a

 

 

To Drosler sad paa Bøgekvist af Sofie Dedekam, T: DM 1,270 – FS 702 – LV 2,287 se Der er saa stille i vor Gaard

De fire Guldringe

OUB-596a

De to Drosler *

OUB-267b og OUB-554b

Den forliste Matros's Piges Klagesang

OUB-56b

Frieren og Pigen

OUB-606a

Vekselsang

OUB-296b

1 Tale med Forhindringer i Frelsens Hær

OUB-408a 

 

 

To Piger de gange dem ned til en Strand, anonym, T: LV 10,204

Der blæste en Storm udi Kattegat

OUB-82a

Jeg spørger dig ikke

VB-81b og VB-117b

Kvindernes Kamp og Hævn over Tyrkerne

OUB-185

Med Haaret ned ad Nakken

Le-153a

Med Skæget ned i Skuffen

OUB-611a

Spillemandens ulykkelige Kærlighed

OUB-603a

To Piger de gange sig ned til en Strand *

OUB-25b

 

 

Tænk Dem, Lassen sad og spiste Boghvedegrød af John Read, T: FS 703 - LV 9,188 se Rundt om i Landet er en Sorg saa stor

 

 

Ud her fra Værtshuset kommer jeg nu

En Blyhat *

OUB-171b

 

 

Ud i Verden har jeg været

Ægte Venskab

OUB-58a

 

 

Ude paa Landet er en Mand de' en Mand (Med en knusende Ro), T: LV 2,67

Børstevise

OUB-9a

Dagmar ta'er det med knusende Ro ¤

OUB-22b

 

 

Udi Kampen De Riddersmænd drage (af "Gjøngehøvdingen") af E. W. Ramsøe efter norsk folkemelodi, T: DM 2,285 – FS 475

Napoleon er fanget!

OUB-404

Per Spillemand snapped Fiolen fra Væg

OUB-473a

Sergeanten, der blev skudt

OUB-369

Udi Kampen de Riddersmænd drage * ¤

OUB-505b

 

 

Under de lysegrønne Lindetræer (Efter Ballet) af C. K. Harris, T: DM 5,279 – FS 704 – LV 2,299

Naar Linden grønnes

OUB-574a

 

 

Under Italiens Himmel (af ”Lucrezia Borgia”), anonym, #

Den Italienske Piges Sang *

ENy-246b, OUB-5a, OUB-39a og OUB-113a

 

 

Var jeg rig, jeg gifted mig i Morgen

Taaren

ENy-38b

 

 

Ved Bov der slog en Kugle mig et Hul af Calle Morell, T: DM 3,293 – LV 2,312

Landsoldaten fra "48" *

OUB-514a

Morten Ravns Vægterliv

OUB-352

Pudsepeter i Kridtpiben

OUB-298a

Skomagerdrengen paa Maskerade

OUB-471a

Saadan kommer Manden under Tøflen!

OUB-332a

 

 

Ved Lundby sagde Oberst Beck

Det er første Regiments det femte Compagni *

OUB-599

 

 

Ved Vintertid, naar Skoven staar af H. P. J. Lyngbye, T: DM 1,284 – FS 392

Alexander d. Tredjes skrækkelige Undergang

OUB-557

Den græsselige Morderske

OUB-148

Ved Vintertid, naar Skoven staaer *

OUB-471b

 

 

Verden den forgaar vist meget snart (af "Lumpacivagabundus")

Verdens største Nar

OUB-30a

 

 

Vi binde Dig din Jomfrukrands af C. M. von Weber, #

Den fyrgterlige Politithistorie i Aarhuus

OUB-154

Mursvendens Luftspring i Pilestræde

OUB-25a

 

 

Vi elske vort land (af "Der var engang") af P. E. Lange-Müller, T: DM 4,281 – LV 10,212

Jeg elsker min Mand!

OUB-127a

Midsommervisen *

OUB-408b

Vi elske vort Land *

OUB-114b

 

 

Vi gamle Svende med det svære Skæg af Calle Morell se Ved Bov der slog en Kugle mig et Hul

 

 

Vi gaar her og synge i Maaneskin (af "En Søndag paa Amager"), dansk folkemelodi, T: DM 5,289 – FS 434 – LV 8,200

Vi gaar her og synger i Maaneskin *

PS-79b

 

 

Vi har sagt det saa tidt af N. P. Hillebrandt, T: DM 1,289 – FS 341

Den danske Sømand

OUB-17b

Høstvise for 1868

OUB-218a

Jordskjælvet i Kjøbenhavn

OUB-112

Nora Ebbesen

OUB-615

Til Nordens Kvinde * ¤

OUB-134b

 

 

Vi Haandværkssvende, vi Haandværkssvende, anonym, T: DM 4,283 – FS 362 – LV 2,309

Vi Haandværkssvende! Vi Haandværkssvende! *

Ærboe-1a

Vi Landsoldater, vi Landsoldater!

OUB-285a

 

 

Vi Sømænd gør ej mange Ord, vandremelodi tillagt A. E. M. Gréty, # se Min Fader var en Bondemand

Arbejdsmandens Vise

OUB-504

De Danskes Seier ved Dybbøl

OUB-425

Den gamle Sømand

OUB-13b

Fægtningen ved Mysunde

OUB-94

Med begge Hænderne i Lommen

OUB-123a

Nytaar 1860

OUB-174a

Overfaldt paa Østergade

OUB-364

Til de hjemkomne Krigere

OUB-432

 

 

Vi vil hjem igjen til Danmark

Hjem til Danmark *

OUB-348b

 

 

Vift stolt paa Codans Bølge af Rudolph Bay, # se Min fjortende Vaar kun jeg skued

Den danske Invalid, Johan Koefod

OUB-373

Grevinde Schimmelmanns uforskyldte Indespærring

OUB-147

Grundlovssang

OUB-553a

Guldbryllupsfesten

OUB-276

Hans og Inger

OUB-69

Klagesang om dem som maa lide Nød

OUB-271

Kong Christian d. 9des Thronbestigelse

OUB-507

Med Skibet "Oceanea" vi ud fra England gik

OUB-214a og OUB-518b

Mine Herrer! Skaf mig en Kone!

OUB-609

Vift stolt paa Codans Bølge * ¤

ENy-150b

 

 

Vil Du køre paa min Omnibus

La' os blot bli'e fri for den!

OUB-228a

 

 

Vintren er nu flygtet bort, #

Jeg har faaet en lille Ven!

OUB-246a

Vintren er nu flygtet bort *

OUB-68b, OUB-222b og OUB-501b

 

 

Voll Caprice ist alles auf Erden se Jeg behøver vel neppe at meldes

 

 

Vor Captain er mange Penge værd (Rejsen til China) af J. Offenbach, #

Hvorledes Fanny kom til Balletten!

OUB-3a

Vor Captain er mange Penge værd! *

OUB-17a

 

 

Vor gamle Karo holdt en Støi (af "En Steiermarker"), T: DM 5,296 – FS 425 – LV 8,210

Nytaars=Vise

OUB-318

 

 

Vort Danmark er lille se Hernede ved Slien, med Hjertet beklemt

 

 

Wienerkreutz=Polka

Filipsen forvar Dig, ellers Seistrup ta'r Dig

OUB-320a

Lille Pige, forvar dig

OUB-229a

 

 

Aa, jeg er saa glad i Dag

Aa ja, jeg er saa glad, jeg var i Dyrehaven *

OUB-558a

 

 

Å kjøre Vatten å kjøre Ved, norsk folkemelodi, T: LV 2,329

Kjærlighedens Difinition

OUB-502a