Jens Vejmand

og

Lille Karen

Type:

a. Folkelig vise, 6 strofer, 8 vers
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 5 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Hvem sidder der bag Skjærmen
b. Husker du i Høst, da vi hjemad fra Marken gik

Trykkested:

Forlagets Bogtrykkeri, København

Melodi:

a. Egen melodi eller En dejlig ung Ridder i Lunden monne gaa
b. Egen melodi

Illustration:

Kvinde sidder med hånd for ansigtet på en træstamme i en skov ved en grav.

Noter:

a. Visen er signeret Jeppe Aakjær
b. Visen er signeret  C. Ploug og under titlen står: "Mel. af P. Heyse". Visen er identisk med OUB-216b, OUB-355b og OUB-605b.
Trykket anvender samme illustration som OUB-464, og under illustrationen er a-visens sidste strofe trykt. Trykket indeholder desuden to Strandberg-annonceringer.

Litteratur:

a.
FOLKEHØJSKOLENS sangbog, 16 udg., 4 opl., Foreningens Forlag, 1981, p.513-515.
PEDERSEN, Poul P. M.: De gamle Skillingsviser, Gyldendalske Boghandel, 1950, p. 139-141.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. DIV-14
Småtryk (skillingsvise)