Christine og Jægeren

og

Den lille Ole med Paraplyen

Type:

a. Folkelig vise, 22 strofer, 4 vers
b. Vuggevise, 5 strofer, 4 vers incl. gentagelsesvers

Første linie:

a. Christine gik tidt i Skoven ene
b. Den lille Ole med Paraplyen

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Amanda sad med en Krans i Haaret
b. Egen

Illustration:

Mand bærer livløs kvinde op af vandet.

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn og Svend Nielsen: samleserien "Skillingsviser", ugebladet Hendes Verden, 1980-81.
SELMA Nielsens Viser (udg. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 65-67, 171, 177.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. ENy-10
Småtryk (skillingsvise)