Feltmarsch for unge Skarpskytter

og

Sang for Danske

 

og

 

Modersmaalet

 

og

 

Der er et yndigt Land

Type:

a. Soldatervise, 2 strofer, 12 vers
b. Fædrelandssang, 3 strofer, 8 vers
c. Fædrelandssang, 3 strofer, 7 vers incl. omkvæd
d. Fædrelandssang, 3 strofer, 6 vers

Første linie:

a. I vor Barndom vi hørte Kartovernes Brag
b. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden
c. Moders Navn er en himmelsk Lyd
d. Der er et yndigt Land

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

a. Egen melodi
b. Egen melodi
c. Egen melodi
d. Egen melodi

Illustration:

Soldat med gevær svinger med huen. I baggrunden huse, dampskib og vinkende mennesker.

Noter:

a. Visen er signeret Mads Hansen og er identisk med OUB-88b.
b. Visen er signeret Boye.
c. Visen er signeret Grundtvig.
d. Visen er signeret Øehlenschlæger.
De fire viser er på trykkets forside samlet under fællestitlen: "Fædrelands= og Krigssange. 1ste Hefte."

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. ENy-136
Småtryk (skillingsvise)