Der er saa stille i vor Gaard

og

Taaren

Type:

a. Folkelig vise, 13 strofer, 4 vers
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 4 vers

Første linie:

a. Der er saa stille i vor Gaard
b. Hvorfra kommer du, du lille Stjerne

Trykkested:

Jul. Strandbergs Bogtrykkeri, København

Melodi:

a. Egen melodi eller To Drosler sad paa Bøgekvist
b. Var jeg rig, jeg gifted mig i Morgen

Illustration:

Familie omkring bord, moderen strikker, børnene ser på tinsoldat

Noter:

a. Visen er signeret "Karen Rasmussen".
Trykket indeholder to Strandberg-annonceringer og på forsiden er med blyant anført årstallet 1905

Litteratur:

a.
PEDERSEN, Poul P. M.: De gamle Skillingsviser, Gyldendalske Boghandel, 1950, p. 30-33.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. ENy-38
Småtryk (skillingsvise)