Hallelujapigerne

og

Vi elske vort Land

Type:

a. Humoristisk vise, 5 strofer, 6 vers incl. omkvæd og med prosa før omkvæd
b. Lejlighedssang, 2 strofer, 14 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. En bedre Pige vist jeg er
b. Vi elske vort Land

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Den Vægter standser i sit Vers (trykkets melodiangivelse: Julia hopsasa)
b. Egen melodi

Illustration:

Kvinde med hat og tournure

Noter:

  1. Visen er signeret "A. Baggesen" og på forsiden "Stine Smæk, forh. Hallelujapige" og er med få undtagelser identisk med OUB-337a.
  2. Visen er signeret H. Drachmann og er med få undtagelser identisk med OUB-408b.

Trykket er med blyant påført årstallet 1888. Trykket anvender samme illustration som OUB-337 og OUB-554.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-114
Småtryk (skillingsvise)