Har De seet disse Bybudde-Qvinder

og

Tjenestepigerne i Tivoli

Type:

a. Humoristisk vise, 8 strofer, 8 vers incl. omkvæd
b. Humoristisk vise, 2 strofer, 16 vers

Første linie:

a. Her i Danmark har vi det dog saa yndigt
b. Skynd Dig at faae Tøiet paa

Trykkested:

H. G. Brill, København

Melodi:

a. Jeg behøver vel neppe at meldes (trykkets melodiangivelse: Voll Caprice
ist alles auf Erden
eller: Corvetten Galathea)
b. Egen melodi

Illustration:

Herre med høj hat og stok

Noter:

a. Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg
b. Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg
På forsiden er trykt: "Tredje Oplag" og "Priis: 4 Skilling"

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-121
Småtryk (skillingsvise)