Fru Schwartz-Nielsens sørgelige Svømmetur

Type:

Nyhedsvise, 9 strofer, 5 vers

Første linie:

Ud til Skovs en lystig Skare

Trykkested:

Christianshavns Bogtrykkeri

Melodi:

Peter Schütt i Barndomsalder

Illustration:

En forlist båd samt to redningsbåde og en svømmende person

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden. På trykket anvendes samme illustration som på OUB-46 er anvendt. Visen er signeret "P.-L."

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-12
Småtryk (skillingsvise)