Lille Karen, der blev knappet af

og

Fuglen sit Øje lukker

Type:

a. Humoristisk vise, 5 strofer, 5 vers incl. omkvæd
b. Lyrisk vise, 7 strofer, 4 vers incl. gentagelsesvers

Første linie:

a. Hør nu, gode Venner, som sidder og spiser her
b. Fuglen sit Øje lukker

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Husker Du i Høst
b. Egen melodi

Illustration:

Kvindeportræt

Noter:

a. Visen er signeret ”Tante Hasse” og er en parodi på en lejlighedsvise.
På forsiden er trykt: ”Trykt i dette Aar.”

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-136
Småtryk (skillingsvise)