Hurra for Tolleriet!

og

Den gamle Sømand

Type:

  1. Soldatervise, 4 strofer, 14 vers incl. omkvæd
  2. Sømandsvise, 3 strofer, 8 vers

Første linie:

  1. Hvor Løvet sig hvælver til festlige Sal
  2. En Sømand er til bedre skabt

Trykkested:

H. G. Brill, København

Melodi:

a. Nu skal vi nok atter med Preusseren slaaes
b. Vi Sømænd gjør ei mange Ord

Illustration:

En tollerist i uniform

Noter:

a. På nær titlen og første strofe er visen identisk med OUB-103a.
Trykket anvender samme illustration som OUB-103, og på trykkets forside står: "Udgiven af J. S." for Julius Strandberg

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-13
Småtryk (skillingsvise)