Den stærke Værtshusholder

og

De sønderjydske Piger

Type:

a. Nyhedsvise, 6 strofer, 6 vers
b. Lyrisk vise, 3 strofer, 8 vers

Første linie:

a. Verden bliver vær' og værre
b. De vog dem, vi grov dem en Grav i vor Have

Trykkested:

Th. Nielsen, København

Melodi:

a. Peter Skjøtt i Barndomsalder
b. Egen melodi

Illustration:

Mand med glas

Noter:

a. Visen efterfølges af prosaberetning om begivenheden, hvor en 60 årig værtshusholder og stærk mand anholdtes for at have voldtaget sin 14 årige datter. En anden vise om samme emne er OUB-142.
b. Visen er signeret Holger Drachmann, og trykket angiver melodi af Hillebrandt

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-141
Småtryk (skillingsvise)