Maren Svipdatter, der kom til Kjøbenhavn og lærte Adskilligt

og

En blid og yndig Aftenstund

Type:

a. Humoristisk vise, 9 strofer, 8 vers
b. Folkelig vise, 5 strofer, 6 vers

Første linie:

a. Maren hun var en Pokkers Tøs
b. En blid og yndig Aftenstund

Trykkested:

H. G. Brill, København

Melodi:

a. Paa'en, paa'en igjen (Theatervisen)
b. Egen melodi

Illustration:

To uniformerede mænd følger efter kvinde med to børn

Noter:

a. Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-14
Småtryk (skillingsvise)