Amagerpigen, der var forlovet med en Gardist

og

En Sømandsbrud har Bølgen kjær

Type:

a. Humoristisk vise, 7 strofer, 8 vers
b. Sømandsvise, 3 vers, 8 vers incl. gentagelsesvers

Første linie:

a. Amagerpigen smilte saa fro
b. En Sømandsbrud har Bølgen kjær!

Trykkested:

H. G. Brill, København

Melodi:

a. Manden og Konen satte sig ned
b. Egen melodi (trykkets melodiangivelse: "Af Capriciosa")

Illustration:

Mand og kvinde med hinanden under armen

Noter:

På forsiden er trykt: "Handlende erholde Rabat."

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-15
Småtryk (skillingsvise)