Børneslagteriet i Elbagade 

Type:

Nyhedsvise, 5 strofer, 8 vers 

Første linie:

I Mørkets Hule skød sig frem

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København 

Melodi:

Guds Himmel var saa mørk og graa 

Illustration:

Kvinde tager sig fortvivlet til hovedet

Noter:

Visen er signeret "Akeleje Petersen, Syjomfru". Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden.

Litteratur:

FALKENBERG, Lise Lyng: "Skillingsviser på internettet", Vinden, februar 1998, p. 4.
SØRENSEN, Mette Damgaard: "Skillings-viser på Internettet", Samvirke, november 1997, p. 32, 34.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-160.
Småtryk (skillingsvise)