Kjøbenhavn ved Nat

og

En Blyhat

Type:

a. Humoristisk vise, 5 strofer, 16 vers incl. gentagelsesvers
b. Humoristisk vise, 4 strofer, 4 vers

Første linie:

a. Naar man om Natten silde
b. Ud her fra Værtshuset kommer jeg nu

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Hør nu, Musiken kommer (trykkets melodiangivelse: Musiken kommer)
b. Egen melodi

Illustration:

Tre herrer, hvoraf de to ser efter kvinde med to piger. I baggrunden en dreng

Noter:

a. Visen er signeret "T."

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-171
Småtryk (skillingsvise)