Nytaar 1860

og

Skaal til Nytaaret 1860

Type:

a. Lejlighedsvise, 4 strofer, 8 vers
b. Lejlighedsvise, 4 strofer, 8 vers

Første linie:

a. Nu Haand i Haand det nye Aar
b. Hurra, Hurra, til bredfuldt Maal

Trykkested:

Behrends Enke, København

Melodi:

a. Vi Sømænd gjør ei mange Ord eller Hver feger for sin egen Dør
b. Det hændte sig forgangen Nat eller Nei, intet Menneske kan tro

Illustration:

Ur på vej mod kl. 12, årstallet 1860, to mænd, den ene med dreng i hånden

 

Placering:

Odense Universitet. Projekt Visecenter. OUB-174
Småtryk (skillingsvise)