Nytaar 1862

og

Nytaarsbøn til Gud

Type:

a. Lejlighedsvise, 3 strofer,14 vers incl. omkvæd samt Et Vers for Landsoldaten, 1 strofe, 14 vers
b. Lejlighedsvise, 1 strofe, 8 vers

Første linie:

a. Nu skal da det gamle Aar atter afsted
b. Du, som throner i det Høie

Trykkested:

Behrends E(n)ke, København

Melodi:

a. Nu skal vi nok atter med Preusseren slaaes
b. Danmark deiligst Vang og Vænge

Illustration:

Vignetter af kvindeskikkelse i luftige gevandter og med harpe. På side tre: vignet af soldat. På bagsiden: vignet af to engle, der spiller på harpe og panfløjte.

Noter:

Årstallet 1861 er påtrykt bagsiden

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-176
Småtryk (skillingsvise)