Vor Captain er mange Penge værd!

og

Den danske Sømand

Type:

a. Sømandsvise, 3 strofer, 15 vers incl. 4 koromkvæd
b. Sømandsvise, 8 strofer, 4 vers

Første linie:

a. Vor Captain er mange Penge værd, Penge værd
b. O, Du Sømand, som pløier paa Bølgen den blaa

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

a. Vor Captain er mange Penge værd (trykkets melodiangivelse: Reisen til China)
b. Vi har sagt det saa tidt og Du veed det saa godt

Illustration:

Sømand går i land. I baggrunden matroser, Dannebrog, hav med sejlskib

Noter:

b. Visen er "Forfattet af Sømand Peter Ericksen og J. Larsen".
Trykket anvender samme illustration som OUB-360

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-17
Småtryk (skillingsvise)