I lille Regnegade, En Stjerne prægtig skinner

og

Violen

Type:

a. Humoristisk vise, 8 strofer, 10 vers incl. omkvæd
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 6 vers

Første linie:

a. Nu skal I bare høre
b. Du spørger, min Dreng, hvad jeg vil med den visne Viol

Trykkested:

Rud. Foltmars Tryk, København

Melodi:

a. I Lille Kongensgade (Trykkets melodiangivelse: Fatter Nagels Vise)
b. Egen melodi

Illustration:

Kvinde med spædbarn følges med uniformeret mand. I baggrunden en dreng.

Noter:

b. Visen er skrevet af A. M. Glückstadt og er identisk med Le-153b, OUB-225b og OUB-499b

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-190
Småtryk (skillingsvise)