Skærslibervisen

og

Hulidia - ha ha!

Type:

  1. Håndværkervise, 4 strofer, 11 vers incl. omkvæd
  2. Humoristisk vise, 18 strofer, 3 vers incl. omkvæd

Første linie:

  1. Ser De, her er Skærslibermanden
  2. Jeg fødtes saa fornem, det var i et Slot

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

  1. Egen melodi eller Alt det Skønne gaar min Salighed forloren
  2. Egen melodi

Illustration:

Loftsværelse med tre mænd ved et bord

Noter:

b. Visen er identisk med OUB-494b
Trykket er med blyant påført årstallet 1892 og "2det Oplag med Rettelser"

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-205
Småtryk (skillingsvise)