Hans og Kirsten

og

Vintren er nu flygtet bort

Type:

a. Folkelig vise, 14 strofer, 4 vers
b. Folkelig vise, 4 strofer, 8 vers

Første linie:

a. Hvor ved Silkeborg sig Søen snor i Eng
b. Vintren er nu flygtet bort

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Der, hvor Genfersøen krummer sig i Bugt
b. Egen Melodi

Illustration:

Soldater med geværer og kanoner, børn plukker blomster ved et gærde

Noter:

b. Visen er identisk med OUB-68b og OUB-501b

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: "De rige og de fattige", Sumlen, 1976, p. 10

PIØ, Iørn og Svend Nielsen: Samleserien "Skillingsviser" i ugebladet Hendes Verden, p. 9-11
Selma Nielsens viser, (udg. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 121, 176.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-222
Småtryk (skillingsvise)