Møllersvenden han var Barnets Fa'er!

og

Vi gaar til Lindenau

Type:

a. Folkelig vise, 9 strofer, 4 vers
b. Humoristisk vise, 5 strofer, 10 vers med prosa mellem 4. og 5. vers

Første linie:

a. Hist hvor Vejen hen mod Skoven gaar i Bugt
b. At Jøderne altid ret praktiske er

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Der hvor Genfersøen krummer sig i Bugt
b. Ta'en med Ro, Petersen

Illustration:

Vindmølle

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: 80'er-viser, Strandbergs Forlag, 1980, p. 32
b.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 62.
PIØ, Iørn: 80'er-viser, Strandbergs Forlag, 1980, p. 10

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-223
Småtryk (skillingsvise)