Sangerinden Lotte Sjokkelund

og

Violen

Type:

a. Humoristisk vise, 7 strofer, 5 vers incl. omkvæd og med prosa før omkvæd
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 6 vers

Første linie:

a. Og Jomfruen sad i sit Kammerlil
b. Du spørger, min Dreng, hvad jeg vil med den visne Viol

Trykkested:

Ernst Lund, København

Melodi:

a. Fra Tyskland uddrog (trykkets melodiangivelse: Singdudelei)
b. Egen melodi

Illustration:

Mand og kvinde på tribune i lokale med tilhørere

Noter:

a. Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg
b. Visen er skrevet af A.M. Glückstadt og er identisk med Le-153b, OUB-190b og OUB-499b.
På forsiden er trykt "Tiende Oplag", og trykket anvender samme illustration som OUB-123 og OUB-533.

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: "Julius Strandbergs skillingsviseproduktion", Folk og Kultur, 1974, p. 25.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 132

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-225
Småtryk (skillingsvise)