Søren og Malle

Type:

Sangcyklus af sømandsviser:
a. 2 strofer, 12 vers
b. 1 strofe, 8 vers
c. 2 strofer, 6 vers
d. 1 strofe, 9 vers incl. omkvæd
e. 2 strofer, 11 vers

Første linie:

  1. Farvel min Kjæreste jeg byder
  2. Manne hiv! giv los
  3. Kan I ikke forstaa
  4. Du har aldrig været i Amerika
  5. Nu har jeg faaet lille Malle

Trykkested:

Behrends Enke, Kbh

Melodi:

a. Farvel mit Fødeland jeg byder
b. Raske Gut, tag vare paa din Skude
c. Naar mit Øie er lukt
d. Har Du aldrig seet en Abolitionist
e. See jeg er gift med Helene

Illustration:

Mand med guldklump, i baggrunden en palme

Noter:

På bagsiden er trykt årstallet 1868

Litteratur:

THOMSEN, Thomas: Farvel til Danmark, Universitetsforlaget i Århus, 1980, p. 41, 51, 135, 144
THOMSEN, Thomas: Jens med Guldklumpen, Chr. Erichsens Forlag, 1982, p. 119-122, 442, 445

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-226
Småtryk (skillingsvise)