Lille Pige, forvar dig

og

Hr. Adam og Frøken Eva

Type:

a. Humoristisk vise, 5 strofer, 12 vers incl. omkvæd og gentagelsesvers
b. Humoristisk vise, 5 strofer, 6 vers

Første linie:

a. Mina er en dejlig Mø
b. Da Adam fra først kom i Paradis

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Wienerkreutz=Polka
b. Mens Nordhavet bruser

Illustration:

Kvinde og mand

Noter:

b. Visen er signeret Jul. Strandberg og er identisk med OUB-334b

Litteratur:

b.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 118

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-229
Småtryk (skillingsvise)