Dreyfus Børns Klagesang

og

Dagmar ta'r det med knusende Ro

Type:

a. Lyrisk vise, 4 strofer, 16 vers
b. Humoristisk vise, 5 strofer, 8 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Paa Djævleøen Dreyfus sidder
b. Om Dagmar Hansen er der snakket saa vidt

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Trykkets melodiangivelse: "Bekendt Melodi"
b. Ude paa Landet er en Mand de' en Mand (trykkets melodiangivelse: Med knusende Ro)

Illustration:

Sovende kvinde, mand og kvinde på trappe

Noter:

a. Visen har en historisk baggrund.
b. Visen er signeret "Thorvald A."

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-22
Småtryk (skillingsvise)