Den lystige Krabat

og

Flyttedags-Vise

Type:

a. Humoristisk vise, 4 strofer, 8 vers
b. Humoristisk vise, 5 strofer, 8 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Jeg behøver vel næppe at spørge
b. Nu har vi atter Flyttedag

Trykkested:

Behrends Enke, København

Melodi:

a. (Hilsen fra Galathea) Jeg behøver vel næppe at meldes
b. Nei, intet Menneske kan troe (trykkets melodiangivelse: Senge= Senge= Senge=Halem, eller: Nei, intet Menneske kan troe, (Ole som gaaer i Byen for Pigerne.)

Illustration:

Mand i uniform. Inde i trykket er vignet af hånd

Noter:

a. Visen er signeret ”G. R.” og er identisk med OUB-163a.
På bagsiden er trykt årstallet 1862.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-235
Småtryk (skillingsvise)