Jeg har faaet en lille Ven

og

Den sidste Rose

 

og

 

En Moder

 

Type:

  1. Humoristisk vise, 5 strofer, 8 vers incl. omkvæd
  2. Lyrisk vise, 2 strofer, 8 vers
  3. Lyrisk vise, 3 strofer, 7 vers

Første linie:

  1. Jeg har faaet en lille ven
  2. Sidste Rose, hvor ensom gynger
  3. Naar vi skal ud paa Livets Vej

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Vintren er nu flygtet bort

  1. Egen melodi
  2. Egen melodi

Illustration:

Kvinde sidder ved stendysse, mand slår hø med en le

Noter:

a. Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg

b. Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg

c. Trods samme titel og førstelinie er visen ikke identisk med OUB-131b og OUB-320b

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-246
Småtryk (skillingsvise)