Alfred og Alvilda

og

Til Pintse, naar Skoven bli'er rigtig grøn

Type:

  1. Folkelig vise, 19 strofer, 4 vers
  2. Folkelig vise, 6 strofer, 4 vers incl.omkvæd

Første linie:

  1. I Aaret attenhundred og ni og tredive
  2. Til Pintse, naar Skoven bli'er rigtig grøn

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Jeg vanker ved Søen i stille Aftenstund
b. Egen melodi

Illustration:

Kvinde strækker armene frem mod havet

Noter:

a. Visen er signeret Alfred Kundby og er identisk med OUB-402a
Trykket anvender samme illustration som OUB-402

Litteratur:

a.
CLAUSEN, Karl: Dansk Folkesang gennem 150 år, Fremad, 1958, p. 261
HANSEN, Karen Stougaard: Gamle Viser i Folkemunde, Borgen, 1964, p. 56-57, 67, 74
PIØ, Iørn og Ebba Prins: Viser fra din oldefars tid, Jul. Strandbergs Forlag, 1974, p. 145-149
PIØ, Iørn og Svend Nielsen: Samleserien "Skillingsviser", ugebladet Hendes Verden, 1980-1981
SELMA Nielsens Viser (udg. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 8, 129, 176

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-247
Småtryk (skillingsvise)