Den utro Pige

og

Farvel lille Grethe

Type:

a. Folkelig vise, 7 strofer, 8 vers
b. Folkelig vise, 3 strofer, 9 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. En Vise vil jeg synge om Kærlighed igen
b. Ak, hør mig, kære Guldsmed

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Hernede fra Slien jeg skriver dig til
b. Egen melodi

Illustration:

Kvinde

Noter:

a. Visen er signeret "Ohlsson".
b. Visen er identisk med OUB-67b
Trykket anvender samme illustration som OUB-546

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-248
Småtryk (skillingsvise)