De tre Lodser

Type:

Nyhedsvise, 10 strofer, 4 vers

Første linie:

Vort Liv, vor Kraft vi sætte ind som Tærning

Trykkested:

Jul. Strandbergs Forlag, København

Melodi:

Den Sømand er saa lidet estimeret

Illustration:

Kvinde knæler ved båre, medens to mænd og en kvinde ser til

Noter:

Trykket indeholder prosaberetning om begivenheden og samme illustration som på OUB-31 er anvendt. Visen er signeret "J. S." for Julius Strandberg.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-260
Småtryk (skillingsvise)