De tre Søstre eller Dansens Magt

og

Andreas Hofers Død

Type:

a. Folkelig vise, 14 strofer, 4 vers
b. Politisk vise, 6 strofer, 7 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. I Hytten derhjemme vi dansede som Smaa
b. I Mantua i Lænker

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Jeg vanker ved Søen i stille Aftenstund
b. Egen melodi

Illustration:

Tre kvinder pynter sig

Litteratur:

a.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 11, 65-66, 133
PIØ, Iørn og Ebba Prins: Viser fra din oldefars tid, Jul. Strandbergs Forlag, 1974, p. 179-182.
SELMA Nielsens Viser (red. Nils Schiørring), Munksgaard, 1956, p. 7, 34, 169.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-268
Småtryk (skillingsvise)