Vaarens første Viol

og

Min Anna hun er væk!

Type:

a. Lyrisk vise, 4 strofer, 12 vers incl. omkvæd
b. Humoristisk vise, 6 strofer, 15 vers incl. omkvæd

Første linie:

a. Hen i de foraarsfriske Skove
b. Min Anna ej De kendte

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. Egen melodi (trykkets melodiangivelse: Bekendt Sangvals)
b. Da jeg som ganske lille (trykkets melodiangivelse: Vagtparaden)

Illustration:

Mand og kvinde på bænk i skov

Noter:

a. Visen er signeret ”J. Petersen”.
b. Visen er identisk med OUB-502b
Trykket er med blyant påført årstallet 1895

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-281 og OUB-579
Småtryk (skillingsvise)