Pudsepeter i Kridtpiben

og

Hvad mon Peter vil?

Type:

a. Humoristisk vise, 6 strofer, 8 vers incl. omkvæd
b. Folkelig vise, 5 strofer, 12 vers

Første linie:

a. Naar dit Humør er trist og saadan lidt
b. Alt fra jeg gik i Skole

Trykkested:

Bernh. Wennstrøm, København

Melodi:

a. O Ægtestand, o kære Ægtestand eller Ved Bau der slog en Kugle mig et Hul
b. Egen melodi

Illustration:

Værtshus hvor mand sidder ved et bord, og tjener står ved siden af

Noter:

a. Visen omhandler en af Københavns originaler Peter Nielsen, kaldet Pudse-Peter. Andre viser om samme emne er OUB-70a, OUB-162, OUB-389 og OUB-562.

b. Visen er signeret J. S. for Julius Strandberg, og trykket angiver melodi af Fr. Jørgensen. Visen er identisk med ENy-151b.
Trykket er med blyant påskrevet årstallet 1889.

Litteratur:

b.
PIØ, Iørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994, p. 116

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-298
Småtryk (skillingsvise)