De nye Velocipeder

og

Flyv op

Type:

a. Humoristisk vise, 4 strofer, 15 vers
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 4 vers

Første linie:

a. Pyt, min kjære Conducteur
b. Flyv fra Jorden freidig op

Trykkested:

S. Trier, København

Melodi:

a. Stop engang, Hr. Conducteur
b. Egen melodi

Illustration:

Kvinde på trædecykel

Noter:

a. Visen er "Forfattet af Caroline Jollerup"
b. Under melodiangivelsen er trykt: "Synges paa Pavillonerne"
Trykket er med blyant påført årstallet 1869

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-299
Småtryk (skillingsvise)