Trænkonstabel=Rekrutens Vise

og

Den sønderjydske Piges Klage

Type:

  1. Soldatervise, 12 strofer, 4 vers
  2. Folkelig vise, 6 strofer, 8 vers

Første linie:

  1. En Vise vil jeg skrive, mens jeg i Tjensten er
  2. Jeg stod her i Aften i Vaaren saa ene

Trykkested:

Jul. Strandbergs Bogtrykkeri, København

Melodi:

a. Jeg hedder Pæer aa jæ kommer fra min Faders Gaard eller Jeg vanker ved Søen i stille Aftenstund

b. De vog dem, vi grov dem

Illustration:

Vogn med to uniformerede mænd trukket af fire heste, de to med uniformerede ryttere

Noter:

  1. Visen er signeret "Trainkonstabel Nr. 455, Vilhelm Rasmussen"
  2. Visen er signeret Jul. Strandberg

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-29 og OUB-496
Småtryk (skillingsvise)