Skræderen i Krigsret

og

Paa Forpost

Type:

a. Humoristisk vise, 19 strofer, 4 vers
b. Lyrisk vise, 4 strofer, 8 vers

Første linie:

a. Den Skræder hen til Lejren drog
b. Nattens dæmrende Taager

Trykkested:

Julius Strandberg, København

Melodi:

a. En Yngling ud i Skoven gik eller Krillevillevibombom
b. Nattens Dæmrende Taager

Illustration:

Mand i krigsret.

Noter:

b.
Forfatter: Carl Ploug.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-301
Småtryk (skillingsvise)