En Tour paa Stigen

Type:

Humoristisk vise, 9 strofer, 6 vers

Første linie:

Naar man faaer lidt Godt at drikke

Trykkested:

S. L. Møller, København

Melodi:

Naar man faar lidt Godt at drikke (trykkets melodiangivelse: Bassemajor)

Illustration:

Mand med flaske bæres på stige af fire vægtere

Noter:

Trykket er med blyant påført årstallet 1852.

 

Placering:

Odense Universitet, Projekt Visecenter. OUB-307
Småtryk (skillingsvise)